Vantelesna oplodnja

Inseminacija

Inseminacija je najjednostavnija tehnika prevazilaženja steriliteta. Ona se preporučuje kada su ispunjeni određeni uslovi a dva najvažnija su dobar spermogram i prohodni jajovodi.

Vantelesna oplodnja: Inseminacija

Inseminacija- šta učiniti da uspe iz prve?

Intrauterina inseminacija (Intra uterine insemination) je najednostavniji način lečenja neplodnosti uz pomoć tehnika potpomognute oplodnje, a počela je primenjuje 40-tih godina XX veka. Inseminacija se savetuje ukoliko do trudnoće ne dođe za godinu dana nezaštićenih seksualnih odnosa kod žena mlađih od 36 godina, ili za 6 meseci za žene starije od 36 godina.

Šta je potrebno od analiza za inseminaciju?

Najvažnija analiza koju žena treba da ima pre planiranja inseminacije jeste ispitivanje prohodnosti jajovoda.Ispitivanje jajovoda se može raditi ultrazvučno, što je bezbolna metoda ili rentgenski. Rezultati ova dva testa su uporedivi u potpunosti. Osim ove analize, potrebno je da se uradu ultravzučni pregled materice kako bi se isključilo postojanje mioma, polipa i sl, kao i uredne briseve cerviksa (hlamidija, mikoplazme, ureaplazme). Takođe, idealno je da postoje nalazi hormona; od kojih najčšeć postoje disbalansi TSH i prolaktina što se može lečiti. Takođe, nalazi hormona FSH i LH su od velikog značaja za predviđanje uspeha postupka.

Najvažnija analiza koju partner treba da uradi je spermogram. Optimalni rezultati spermograma za inseminaciju su više od 5 miliona pokretnih spermatozoida nakon obrade. Inseminacija se može raditi i sa nešto lošijim spermogramom, ali ne ukoliko je broj spermatozoida 1 milion nakon obrade. Takođe, potrebno je da muškarac ima uredne briseve.

Kako se radi inseminacija?

  • Inseminacija se može izvesti:
  • u spontanom (prirodnom) ciklusu u vreme očekivane ovulacije (određivanjem nivoa LH )
  • uz stimulaciju ovulacije u vreme očekivane ovulacije (određivanjem nivoa luteinizirajućeg hormona) ili
  • uz stimulaciju ovulacije u vreme planirane ovulacije (aplikacijom lekova koji nam omogućuju da programiramo vreme ovulacije), Stop injekcija

Uspešnost inseminacije je nešto veća ako se koriste blagi stimulatori, ali odluku o tome donosi lekar na osnovu Vaše celokupne anamneze.

Prvi ultrazvučni pregled u cilju pripreme za inseminaciju se zakazuje oko 8. dana ciklusa, a zatim se folikulometrije ponavljaju na dva do tri dana. Tajming kod insemincije je veoma bitan, jer se insemincija radi ili neposredno pre ili odmah nakon ovulacije. Približno 36 sati pre inseminacije se prima stop injekcija, koja će učiniti da jajne ćelije sazru, a potom i oslobode iz folikula.

Inseminacija je jednostavna intervencija i traje od 5-10 minuta i u najvećem broju slučajeva je potpuno bezbolna. U matericu se posebnim kateterom unosi 1-1.5ml prethodno pripremljenog semena. U cilju povećanja uspešnosti inseminacije može se uraditi i magnetna selekcija spermatozoida. Nakon inseminacije, preporučljivo je da žena nastavi da leži neko vreme. Dve nedelje nakon inseminacije potrebno je da se uradi test iz krvi kako bi se ustanovila trudnoća.
IUI tretman u lečenju neplodnosti preporučuje se maksimalno 3-4 puta. Ako je uzrok neplodnosti izostanak ovulacije, može se pokušati sa inseminacijom u više ciklusa, međutim većina parova koji imaju problem sa ostvarivanjem trudnoće se okreću vantelesnoj oplodnji nakon 3 neuspešna postupka inseminacije.

Blog