Vantelesna oplodnja

Prirodni ciklus VTO

Pomozimo prirodi - na prirodan način, jer lepe stvari treba da se dese.

Vantelesna oplodnja: Prirodni ciklus VTO

Vatelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa

“Verovala sam da ukoliko još jednom čujem “opusti se, i doći će samo od sebe”, da ću eksplodirati kao balon…
Kada sam shvatila da nisam sama u ovome, da je uz mene neko ko me voli i ko želi isto što i ja, shvatila sam da u ovom trenutku ima onih koji mogu sami, ali ima i nas kojima je potrebna mala pomoć, slična onoj kada vam neko ponese torbu uz stepenice, ne zato što vi ne možete već zato što ne treba sami da se mučite – prirodni ciklus je baš to” – iskustvo pacijentkinjeA.S

Šta je vantelesna iz prirodnog ciklusa?

Želja da se dobije dete može biti velika, ali otpor ili strah koji žene imaju prema hormonskoj terapiji u stimulisanom ciklusu vantelesne oplodnje često je još veći. Vantelesna oplodnja u spontanom ciklusu je idealan način da se prirodi pomogne na – prirodan način.

Vantelesna oplodnja u spontanom ciklusu je vrlo slična standardnom postupku vantelesne oplodnje samo bez upotrebe hormonskih preparata za stimulaciju jajnika. Jedini lek koji se koristi u spontanom ciklusu je stop injekcija pre aspiracije.

Kako izgleda prirodni ciklus VTO?

Kod pacijentkinje se tokom ciklusa prati rast prirodno selektovanog folikula ultrazvučnim pregledima i određivanjem nivoa hormona koje folikul stvara. Prvi pregled se obično zakazuje između 6 i 10 dana ciklusa. Kada će biti prvi pregled zavisi od dužine menstrualnog ciklusa žene. Kada folikul dostigne adekvatnu veličinu, a to je obično između 14 i 17mm, zakzuje se stop injekcija, nakon čega sledi punkcija folikula i aspiracija jajne ćelije. Ukoliko je jajna ćelija zrela i pogodna za dalji postupak, nastavlja se sa laboratorijskom fazom postupka koja je identična onoj koja se radi kod stimulisanog ciklusa. Ukoliko do oplodnje i deobe dođe, radi se embriotransfer.

Kome se savetuje prirodni ciklus vantelesne oplodnje

Vantelesna oplodnja u prirodnom ciklusu se praktično može savetovati svim parovima sa problemom neplodnosti. Jedino ograničenje bili bi iregularni ciklusi i anomalije materice. Žene koje imaju najviše koristi od vantelesne oplodnje u spontanom ciklusu su one kojima je ova vrsta lečenja potrebna zbog neprohodnih jajovoda ili muškog faktora steriliteta, a koje imaju otpor ili strah od terapije hormonskim preparatima. Takođe, starije pacijentkinje sa povišenim nivoom hormona FSH, sniženim nivoom Antimilerijalnog hormona, sa malim brojem antralnih folikula na jajniku, što sve zajedno govori u prilog smanjene rezerve jajnih ćelija. Osim toga postupak je pogodan i za pacijentkinje koje nisu reagovale na hormonsku terapiju u prethodnim ciklusima vantelesne oplodnje ili su imale više neuspešnih postupaka. Iz medicinskih razloga ovaj tip vantelesne oplodnje se savetuje i ženama kod kojih je zbog hormonski senzitivnih patoloških procesa (na dojkama ili jajnicima) kontraindikovana primena hormonske terapije.

Uspešnost prirodnog ciklusa vantelesne oplodnje

Najčešće pitanje pacijenata je šta može još da se uradi da bi se povečao uspeh vantelesne oplodnje. Kada se govori o uspešnosti postupka prirodnog ciklusa, on je svakako manji nego kod tradicionalnog stimulisanog ciklusa vantelesne oplodnje. Ali je i manji šok koji pretrpi telo u odnosu na invazivniji stimulisani ciklus. Postoje tehnike koje se mogu raditi paralelno ili pre samog ciklusa vantelesne oplodnje, a koje mogu da povećaju uspešnost postupka. U te tehnike ubrajamo inicijaciju endometrijuma, tj. tehniku namernog pravljenja defekata sluzokože materice sa ciljem njenog boljeg formiranja u narednom ciklusu

Prednosti prirodnog ciklusa vantelesne oplodnje

Najveća prednost vantelesne oplodnje u spontanom ciklusu u odnosu na konvencionalni stimulisani postupak, je potpuna eliminacija rizika od hiperstimulacije kao ozbiljnog neželjenog efekta vantelesne oplodnje. Takođe, smanjen je rizik multiplih trudnoća, a sam postupak je jeftiniji, komforniji i manje stresan. Još jedna značajna prednost u odnosu na stimulisani ciklus je taj što ukoliko do trudnoće ne dođe, nije neophodna pauza do sledećeg postupka.

Ograničenja prirodnog ciklusa vantelesne oplodnje

Pored brojnih prednosti, ovaj postupak ima i nekoliko ograničenja kao i stimulisani ciklus vantelesne oplodnje. Naime, može se desiti spontana ovulacija (kada vam lekar može savetovati intrauterinu inseminaciju) ili da ne bude zrele jajne ćelije u folikulu ili da ćelija koja se dobije ne bude dovoljno dobrog kvaliteta kako bi se nastavilo sa laboratorijskim fazom postupka. U tom slučaju bitno je da pacijenti zapamte da se radi o samo jednom ciklusu.

Pacijentkinje moraju da imaju na umu, i to im stalno naglašavamo, da se i kod žena koje nemaju problem sa začećem dešava da u pojedinim ciklusima ne bude jajne ćelije. Kod spontanog, isto kao i kod stimulisanog ciklusa, ne mora doći do oplodnje jajne ćelije, ili embrion može biti neadekvatan. Ipak, prirodni ciklus VTO ostaje neprikosnoven način da se uz malu pomoć stručnjaka dođe do željene trudnoće.

Imate pitanje? Mi imamo odgovor.

Blog