Vantelesna oplodnja

Poloskop - Ispitivanje jajnih ćelija

Ova jedinstvena tehnika ispitivanja jajnih ćelija u okviru postupka vantelesne oplodnje dostupna je samo u Bolnici Jevremova. Saznajte zašto je važno da vidimo svaki deo jajne ćelije

Vantelesna oplodnja: Poloscope – da važno postane vidljivo

Šta je Poloscope?

Bolnica Jevremova, je kao lider na polju vantelesne oplodnje, jedina u ovom delu Evrope, svojim pacijentima omogućila da genetski integritet jajne ćelije provere metodom Poloscope-a.

Poloscope je tehnika u kojoj se koristi polarizaciono svetlo da bi se dobio uvid u genetski integritet i zrelost jajne ćelije. Ta informacija je od velike važnosti za embriolozima, kako bi mogli da procene kada je najbolje vreme za mikrofertilizaciju. Mikrofertilizacija izvršena u pravo vreme prvi je korak ka uspešnoj  oplodnji i nastanku kvalitetnih embriona. Tehnika se može koristiti, osim za procenu jajnih ćelija nakon aspiracije i kao pomoćno sredstvo za selekciju embriona na embriotransferu.

Kome je namenjena ova procedura?

Poloscope se preporučuje pacijentkinjama:

  • spontanim ciklusima vantelesne oplodnje– gde su istraživanja  pokazala da se korišćenjem ove tehnike značajno povećava uspeh  vantelesne oplodnje,
  • Ženama koje imaju više od 37 godina u cilju ispitivanja genetskog  integriteta jajnih ćelija- zapamtimo, naše jajne ćelije su stare onoliko  koliko smo stari i mi!
  • Prethodni neuspeli ciklusi vantelesne oplodnje koji su bili uzrokovani zastojem u deobi

 

Poloscope i uspešnost VTO

Uz pomoć ove tehnologije na uspešnost postupka VTO se utiče na dva  načina:

  •  Posmatranjem ćelija pod polarizacionim svetlom nakon aspiracije  može se utvrditi kada je najbolje da se ćelija stavi u proces  mikrofertilizacije
  • Posmatranjem embriona pre embriotransfera kada se može videti da  li je oštećeno deobno vreteno i kakav je potencijal embriona za  implantaciju

 

Za sve dodatne informacije i razgovor na temu da li je Poloscope metoda koja Vam može pomoći stojimo na raspolaganju! Možete nas kontaktirati na broj telefona 011/263-2222

Blog