Vantelesna oplodnja

Embriotransfer- korak pred roditeljstvo

Sa embriotransfera Vas otpuštamo trudne, i nadamo se da će za 15 dana to i analiza potvrditi. Jer na toj trudnoći radili ste Vi i Vaš partner uz podršku celog jednog tima.

Vantelesna oplodnja: Embriotransfer/Sekvencioni embriotransfer

Embriotransfer/Sekvencioni embriotransfer

“Pred nama su bile dve preduge nedelje, nedelje koje ne znate čime da ispunite osim maštanjem da ćete konačno postati roditelj… Mašta daje snagu, ali vas mašta i plaši… Sećam se da sam 28 marta videla ono što sam čekala da vidim pune tri godine- beta velika kao kuća! Osam meseci kasnije, postali smo roditelji” – iskustvo pacijentkinje D.H.

Embriotransfer, dan kada dolazite po svoje embrione

Postoji nekoliko kriterijuma koji se uzimaju u obzir kada se odlučuje o danu embriotransfera, kvalitetu embriona i broju koji će biti vraćen, uzimajući u obzir individualnost svakog pacijenta.

Kod većine parova kada imamo malo embriona (do tri) embriotransfer se radi drugog ili trećeg dana od aspiracije, ali postoje slučajevi kada se zbog prethodnih neuspelih pokušaja, ipak odlučimo da kultivišemo embrione do stadijuma blastociste bez obzira na mali broj. Kada je veći broj embriona, približno istog kvaliteta, naš savet je da se selekcija za embriotransfer izvrši produženom kultivacijom do stadijuma blastociste. Na taj način se imitira priroda, jer i u kod spontano ostvarene trudnoće do implantacije embriona najčešće dolazi 5 dana po oplodnji.

Odluku o broju embriona koji će biti unešeni u matericu donose embriolog, lekar i pacijenti. Embriolog i lekar na osnovu kvaliteta embriona, stadijuma razvoja, prethodnih eventualnih pokušaja i medicinski bitnih informacija, predlažu broj embriona, ali za definitvnu odluku je potrebna i saglasnst pacijenta.

Medijum Embrioglue- da se povežemo…

Neposredno pre embriotransfera, dogovoreni broj embriona se izdvaja u poseban medijum koji povećava šansu za usađivanje- embrioglu. Ovaj medijum je napravljen na način da “imitira” okruženje i uslove u materici u vreme očekivane implantacije. Embrioglu nije pravi lepak, ali se ponaša kao lepak. Sastoji se od visoke koncentracije hijaluronana i rekombinantnog humanog albumina, koji zajednički popešuju usađivanje. Hijaluronan je substanca koja se nalazi u svim tkivima u telu, a ključni je molekul u razvoju embriona i implantaciji. Takođe, uvek je prisutan i u materici, ali mu se nivoi povećavaju kada žena ostvari trudnoću.

Embrioglu-most između embriona i materice

Unutrašnjost materice i embrion na svojoj površini imaju specijalne molekule. Hijaluronan povezuje ove molekule i ponaša se poput mosta između embriona i materice. Istraživanja su pokazala da korišćenje ovog medijuma poveća stopu uspešnosti postupka za čak 19%.

Korišćenje specijalnih medijuma postalo je standardni postupak u cilju povećanja šansi za implantaciju embriona. To su medijumi koji u sebi sadrže posebne materije, biološke lepkove i hijaluronsku kiselinu. Naime, dokazano je da ukoliko medijum u kome se nalaze embrioni pred vraćanje u matericu, sadrži enzime koji pomažu pravljenje adekvatnog prostora za embrion, kao i supstanci koje pomažu prijanjanje za sluzokožu materice, raste za trećinu procenat trudnoća. Dodatno poboljšanje uspeha vidimo kod embriona koji se gaje u specijalnim inkubatorima sa manjom koncentracijom kiseonika.

Sekvecioni embriotransfer – pogodimo “prozor implantacije”

Važan deo procedure vantelesne oplodnje podrazumeva i procenu prijemčivosti sluzokože materice za embrione. U ovu svrhu se danas koristi ultrazvuk, kojim lekar procenjuje izgled, debljinu, zapreminu, strukturu i prokrvljenosti sluzokože materice. U nedostatku efikasnijih metoda procene takozvanog ”prozora implantacije” (vremenskog perioda najbolje pripremljenosti sluzokože), razvijena je tehnologija sekvencijalnog transfera. Ova tehnika podrazumeva da se transfer embriona vrši u dva akta – najčešće drugog i trećeg dana od aspiracije. Ovom tehnikom se dobija prisustvo embriona u materici tokom dužeg perioda, sa većim šansama da se obuhvati period najvećih šansi za usađivanje. Ovom tehnikom procenat usađivanja embriona nakon vantelesne oplodnje se povećava za čak 48%.

Sam postupak embriotransfera i izbor odgovarajućeg katetera, kao i dalja terapija, koja se koristi u cilju podsticanja implantacije su individualni za svaku pacijentkinju.

Pre samog embriotransfera se u cilju povećanja šansi za implantaciju uraditi i hečing.Test na trudnoću se može uraditi najranije 11 dana od dana embriotransfera, i potrebno je da se uradi test iz krvi. Pozitivan ishod testa je informacija koju i Vi i mi iščekujemo sa velikim nestrpljenjem.

Blog