Vantelesna oplodnja

Zamrzavanje embriona

Čuvanje života za budućnost

Vantelesna oplodnja: Krioprezervacija: Zamrzavanje embriona

Zamrzavanje embriona

Krioprezervacija embriona( zamrzavanje embriona) je postupak kojim se višak embriona, koji nastane u postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja (vantelesne oplodnje) može sačuvati za korišćenje u budućnosti. Kada se u toku postupka vantelesne oplodnje, dobije više od 2-3 vitalna embriona, višak embriona se može sačuvati za kasnije postupke embriotransfera zamrznutih embriona.

Kako se zamrzavaju embrioni?

Embrioni se zamrzavaju na-196 stepeni Celzijusove skale. Postupak zamrzavanja i kasnijeg odmrzavanja embriona je strogo kontrolisan, kako ne bi došlo do oštećenja embriona. Embrioni se čuvaju u za to posebnim kontejnerima u tečnom azotu.

  • Kod svakog zamrzavanja embriona postoje podaci koji su neophodni:
  • Imena pacijenata
  • faza deobe
  • broj zamrznutih embriona i broj slamčica u kojima se nalaze
  • vreme zamrzavanja i datum zamrzavanja
  • lokacija na kojoj se embrioni čuvaju

 

Na taj način, sledivost je u potpunosti ispoštovana, i embrioni mogu da “čekaju” trenutak u kome će biti odmrznuti.

 

Kriterijumi za zamrzavanje embriona

Važno je da znate da svi embrioni koji se dobiju u postupku vantelesne oplodnje ne moraju biti odgovarajućeg kvaliteta za zamrzavanje i kasnije odmrzavanje. Dešava se da neki embrioni ne prežive postupak odmrzavanja. Metoda vitrifikacije, koja je zamenila metodu sporog zamrzavanja ili Slow freezinga, povećala je stopu preživaljavanja embriona na više od 95%.

Odmrzavanje embriona

Embrioni se čuvaju, sve do planiranog postupka embriotransfera odmrznutih embriona  i stopa uspešnosti ovog postupka kod mlađih žena je veća od 50%.

Blog