Vantelesna oplodnja

Vreme je za bebu..

Folikulometrija se može radi u cilju tempiranja odnosa, provere ovulacije ili u postupcima vantelesne oplodnje.

Vantelesna oplodnja: Folikulometrija

Šta je to folikulometrija i kada se radi?

Folikulometrija predstavlja ultrazvučni pregled kojim lekar prati rast folikula na jajniku, uz osvrt na rast i sazrevanje endometrijuma tj.materične sluzokože. Folikulometrija se može raditi u prirodnom ciklusu u cilju tempiranja odnosa , pripreme za inseminaciju ili kao sastavni deo vantelesne oplodnje u spontanom ciklusu VTO. Osim toga folikulometrije se mogu raditi i u stimulisanom ciklusu vantelesne oplodnje, ciklusu u kome se daju lekovi kako bi se jajnici stimulisali da stvore više folikula. Te preglede nazivamo i monitoring stimulacije ovulacije.

Folikulometrija i tempiranje odnosa

Ponekad je potrebno da samo malo pomognemo prirodi… Kada lekar savetuje da se proba sa tempiranim odnosima u cilju ostvarivanja trudnoće, sa folikulometrijama se počinje od 10-12 dana menstrualnog ciklusa. Da ponovimo prvi dan menstrualnog ciklusa, je u stvari prvi dan menstruacije. Na folikulometriji se može potvrditi ovulacija i proceniti kada je najbolje imati odnos. Kao dopuna da je ovulacija bila kvalitetna može se uraditi i progesteron 21 dana ciklusa.

Folikulometrije i vantelesna oplodnja

Bilo da se vantelesna oplodnja radi u prirodnom ciklusu, modifikovaniom prirodnom ciklusu ili stimulisanom ciklusu IVF/ICSI, važno je da ovaj pregled radi lekar koji ima iskustva u lečenju steriliteta. To je od suštinske važnosti zbog utvrđivanja broja i veličine folikula i procene endometrijuma. Svi ovi parametri su od velikog značaja jer se na osnovu njih pravi dinamika postupka vantelesne oplodnje.

Kod praćenja rasta i sazrevanja folikula u toku vantelesne oplodnje, prva folikulometrija se zakazuje obično od 6-8 dana ciklusa. Zbog individualnosti svake pacijentkinje, kao i prilagođavanja doze lekova koje se koriste u postupku, praćenja njihovog efekta, ali i zakazivanja Stop injekcije, ritam folikulometrija, koje prate i analize hormona iz krvi se određuje individualno.

U toku folikulometrije lekar meri veličinu folikula. Merenje folikula se zbog tačnosti vrši u dve ravni, jer su zbog pritiska kapsule jajnika folikuli često nepravilnog oblika. Srednjom vrednosti ovih merenja dobija se realni prečnik folikula koji lekar upisuje u listu stimulacije. Merenje folikula prati i merenje endometrijuma u najširem delu u uzdužnom preseku, kao i analize hormona.

Potrebne su Vam dodatne informacije?
Zakažite svoj pregled još danas! Pozovite nas na 011/263-2222

Blog