Vantelesna oplodnja

Magnetna selekcija spermatozoida

Nova metoda selekcije najpotentnijih spermatozoida u postupku vantelesne oplodnje. Od miliona kandidata odabraćemo samo one sa najvećim šansama za uspeh.

Vantelesna oplodnja: Magnetna selekcija spermatozoida – MACS

Magnetna selekcija spermatozoida – MACS

“Kada smo prvi put radili VTO, i frizing embriona mi je delovao kao načna fantastika, a tek magnetna selekcija spermatozoida? Ali, nakon što su nam embriolozi objasnili koliko je za moje ćelije važno da dobiju “najboljeg partnera”, nedoumica nije bilo… Ništa nismo hteli da prepustimo slučaju…” – iskustvo pacijentkinje S.S

U cilju sveobuhvatnog i savremenog pristupa lečenju steriliteta, koji se bazira na korišćenju najsavremenije opreme na polju vantelesne oplodnje “Jevremova” je uvela najnoviju generaciju sistema za magnetno sortiranje spermatozoida MACS, kojima se biraju najpotetniji spermatozoidi, a samim tim i značajno povećava uspešnost vantelesne oplodnje. Uvođenjem ovog sistema, “Jevremova” je postala jedna od malobrojnih klinika u Evropi, i prva u regionu, u kojoj je moguće uraditi magnetnu selekciju spermatozoida.

Zašto uraditi MACS proceduru?

MACS je potpuno neinvazivna i bezbedna procedura, kojom se pre samog čina laboratorijskog spajanja ćelija, obavlja selekcija najkvalitetnijih i najpotentnijih spermatozoida u uzorku. Studije su pokazale da korišćenje ovog vida obrade i selekcije spermatozoida pre samog laboratorijskog dela postupka vantelesne oplodnje i inseminacije, značajno povećava šanse za uspeh.

Kome  je namenjena magnetna selekcija spermatozoida?

Magnetna selekcija je namenjena parovima kod kojih postoji visok nivo DNK fragmentacije kod spermatozoida. Zatim, ovu proceduru embriolozi “Jevremove” preporučuju u slučajevima kada postoji neobjašnjeni uzrok steriliteta, kao i kod lošeg nalaza spremograma.

Po kom principu funkcioniše MACS?

Genetski intergritet spermatozoida je ključan za normalan razvoj embriona. Visok nivo DNK fragmentacije, koja se u “Jevremovoj” može proveriti jednostavnim testom, utiče na prestanak razvoja embriona u stadijumu blastociste ili može dovesti do spontanog pobačaja. DNK fragmentacija, se osim pomenutim testom, ne može dijagnostikovati standarnim metodama obrade i pregleda semena kada se procenjuje koncentracija, morfologija i pokretljivost. Najveći uzrok DNK fragmentacije je oksidativni stres, febrilna stanja, infekcije, pušenje, konzumiranje alkohola, narkotici, ali i izloženost zagađivačima.

MACS sistem je osmišljen tako da sve spermatozoide koji nemaju potencijal, iako se naizgled ne mogu odvojiti od potentnih, magnetnom separacijom isključe iz dalje obrade. Jedini spermatozoidi koji preostanu nakon ove obrade, su oni koji nemaju DNK fragmentaciju i koji samim tim imaju veliki potencijal za dalji postupak, bilo da se radi inseminacija, ICSI-mikrofertilizacija ili krioprezervacija (zamrzavanje embriona).

Pitajte naše embrioge da li je ova metoda za Vas

Blog