Ispitivanja

Analiza semena- spermogram

Prosečan muškarac će u toku života stvoriti 525 biliona semenih ćelija, a u toku samo jedne ejakulacije može ih biti od 40 miliona do 1.2 biliona. Zašto u tolikom broju? Zato što se ovi milioni spermatozoida takmiče među sobom, kako bi najbolji oplodio jajnu ćeliju. Takmičarski duh kao sasvim prirodna stvar.

Ispitivanja: Spermogram

Spermogram- lična karta muške plodnosti

Analiza semena je najznačajni test za dijagnostiku muške neplodnosti. Gotovo trećina parova se susreće sa muškim faktorom steriliteta. Najčešće, muškarac može biti potpuno zdrav, ali seme pored toga može biti nedovoljno dobrog kvaliteta za začeće. Kod nekih muškaraca postoje i ozbiljniji problemi koji su vezani za nizak nivo muškog polnog hormona – testosterona. Spermogramom se procenjuje broj spermatozoida koji se izražava u milionima po mililitru, pokretljivost spermatozoida, veličina, oblik kao i volumen i koezistentnost uzorka.

Uzorak semena se dobija masturbacijom u sterilnu čašu, nakon 2-5 dana apstinencije. Ovu proceduru možete obaviti kod kuće, ali je neophodno da se u Bolnicu donese u roku od sat vremena, kako bi nalaz bio verodostojan. Takođe, uzorak možete dati i u Bolnici uz maksimalno poštovanje diskrecije.

Tumačenje nalaza spermograma

Svetska zdravstvena organizacija normalan nalaz spermograma prepoznaje kao nalaz u kome ima 20 miliona spermatozoida u jednom mililitru, od kojih se najmanje 40% kreće napred progresivno. Anti spermatozoidna antitela ne smeju da pogode više od 50%.

Oblik spermatozoida– normalnim nalazom se smatra ukoliko je više od 50% spermatozoida normalnog oblika. Ukoliko više od polovine spermatozoida u uzorku ima abnormalan oblik fertilitet je smanjen.

Pokretljivost spermatozoida – normalnim nalazom se smatra ukoliko je više od 50% spermatozoida u uzorku pokretno. Pokretljivost spermatozoida je veoma važan faktor, jer oni moraju da “putuju” do jajne ćelije kako bi je oplodili. Kretanje spermatozoida može biti brzo, sporo, na mestu ili mogu biti nepokretni. Za spontanu trudnoću potrebno je da oko 40% spermatozoida bude brzo.

PH vrednost- normalnim nalazom smatra se Ph vrednost 7.2-7.8. Ph vrednost veća od 8 može ukazivati na infekciju, a manja od 7 da je uzorak kontaminiran ili da su kanalići u testisima zapušeni.

Volumen– sve što je više od 2ml predstavlja normalan volumen. Nizak volumen može ukazivati na smanjenu plodnost

Likvefakcija- Uzorak semena je inicijalno gust. Međutim, on vremenom treba da postane voden jer će takva koezistencija pomoći spermatozoidima da se kreću. Ako nema likvefakcije 15-30 minuta, u pitanju je stanje koje može uticati na plodnost.

Broj spermatozoida – broj spermatozoida varira od 20 do više od 200 miliona. Ako je broj ispod 20 miliona plodnost je smanjena. Ukoliko embriolog u uzorku semena ne pronađe spermatozoide, ovakav nalaz svedoči u prilog činjenici da verovatno postoji blokada u kanalićima koji izvode spermatozoide iz testisa ili da uopšte ne dolazi do nastanka spermatozoida. Ako je ovo slučaj, savetuje se pregled kod lekara specijaliste za mušku neplodnost, kao i procena hormonskog statusa kako bi se donela konačna dijagnoza. U slučajevima kada se stvara izuzetno mali broj spermatozoida koji zadovoljavaju kriterijume za začeće, savetuje se da se radi ICSI metoda, u toku koje embriolog procenjuje najbolje i najkvalitetnije spermatozoide iz uzorka i sofisticiranim sistemom ih ubacuje direktno u jajne ćelije. Ukoliko u uzorku nema spermatozoida savetuje se da se radi punkcija ili biopsija testisa.

Aglutinacija – Ukoliko su u uzorku spermatozoidi gotovo prilepljeni jedan uz drugog glava/glava, rep/rep ili pomešano, ovo stanje se naziva aglutinacija,a razlog za njegovu pojavu je prisustvo anti spermatozoidnih antitela. To u prevodu znači da je Vaše telo stvorilo antitela koja utiču na spermatozoide, i upravo ova pojava može otežati kretanje spermatozoida kroz cervikalni sekret, ali čak i uspešnost IVF postupka. Kako bi se ovo stanje prevazišlo, kao metod vantelesne oplodnje savetuje se ICSI metoda.

Klasifikacija nalaza spermograma

 • Nakon što je u potpunosti izvršena analiza semena, embriolog može da da nalaz:
 • Normospermije– govori u prilog tome da je nalaz u granicama normale i da plodnost nije narušena
 • Oligospermija – stanje u kome se stvara mali broj spermatozoida
 • Teratospermija – stanje u kome su spermatozoidi abnormalnog oblika
 • Azoospermija, stanje u kome uopšte ne dolazi do stvaranja spermatozoida

Postoje stanja koja uzrokuju stvaranje malformisanih spermatozoida ili spermatozoida koji umru pre nego što stignu do jajne ćelije. U retkim slučajevima, neko gentsko oboljenje poput cistične fibroze ili hromozomske abnormalnosti može biti uzročnik muške neplodnosti.

 • 7 činilaca koji utiču na kvalitet semena
 • Pušenje
 • Prekomerna konzumacija alkohola
 • Rekreativno uzimanje narkotika ili steroida
 • Maseni indeks
 • Česta izloženost ekstremnim temperaturama (rad u okruženju sa visokom temperaturom i česti odlasci u saune)
 • Rad u skučenim uslovima (vozači)
 • Akutna viremija

Blog