Ispitivanja

Antimilerijalni hormon

Tihi merač naše plodnosti

Ispitivanja: Antimilerijalni hormon i rezerva jajnika

Antimilerijalni hormon i rezerva jajnika

Šta je to rezerva jajnika?

Žena se rađa sa jednim do dva miliona jajnih ćelija. U reproduktivnom dobu, sazreće 300-400, dok će ostale jednostavno “propasti”. Sazrevanje jajnih ćelija se odvija pod dejstvom hormona estrogena. Rezerva jajnika predstavlja potencijalni broj jajnih ćelija koje mogu sazreti u toku reproduktivnog perioda žene. Kod žena kojima je dijagnostikovana smanjena ovarijalna rezerva trudnoću je veoma teško postići spontano. Kod nekih žena to znači samo nekoliko godina mogućnosti da se ostvari trudnoća i vema je važno da se ovo stanje dijagnostikuje na vreme.

Šta je to Antimilerijalni hormon?

Antimilerijalni hormon, je hormon rasta koji utiče na rast tkiva i njihovu promenu. Istraživanja su pokazala da ovaj hormon indirektno pokazuje broj preostalih jajnih ćelija u jajncima. Njega luče antralni folikuli (folikuli u kojima dolazi do sazrevanja jajnih ćelija), a broj antralnih folikula je u vezi sa ukupnim brojem folikula na jajnicima. Nizak nivo AMH-a sugeriše na mali broj preostalih jajnih ćelija. Nivo ovog hormona pomaže da se ustanovi eventualni početak menopauze, ali i potrebu za dodatnom stimulacijom u cilju lečenja neplodnosti. Visok nivo ovog hormona, govori o hipersenzitivnosti jajnika na lekove za stimulaciju i eventualnu hiperstimulaciju.

Istraživanja su pokazala stabilne vrednosti AMH hormona u toku menstruacionog ciklusa, tako da se analiza ovog hormona može raditi bilo kog dana ciklusa. Vrednosti ovog hormona su nestalne u toku upotrebe gonadotropina (lekova za stimulaciju ovulacije) tako da se on ne radi u toku samog postupka vantelesne oplodnje

Rezerva jajnika i AMH hormon

Analiza Antimilerijalnog hormona nam donekle daje uvid u količinu jajnih ćelija, ali ne i u njihov kvalitet.

  • Ovu analizu treba da uradite ukoliko:
  • pokušavate da ostanete u drugom stanju više od 6 meseci bez uspeha
  • ako razmišljate o postupcima vantelesne opodnje. Nizak nivo AMH hormona može ukazivati na potencijalno loš odgovor na stimulaciju u toku postupka VTO i može biti indikacija za prirodni ciklus VTO.

Šta ako imam nizak nivo Antimilerijalnog hormona?

Ukoliko imate nizak nivo AMH hormona, potrebno je da se javiti specijalisti za lečenje steriliteta.

Pitajte nas

Blog