Ispitivanja

Biopsija testisa

Biopsija testisa - TESE je metoda kojom se mogu dobiti adekvatne forme spermatozoida ili za postupke vantelesne oplodnje ili za postupke krioprezervacije tkiva za buduću upotrebu.

Ispitivanja: Biopsija testisa

Biopsija testisa

Ponekad se punkcijom testisa ne mogu naći adekvatne forme spermatozoida koje se mogu koristiti u postupku vantelesne oplodnje. U cilju prevazilaženja ovog oblika muškog steriliteta, lekar može predložiti da se uradi hirurška biopsija testisa.

Hirurška biopsija testisa TESE se radi u opštoj anesteziji, i radi je isključivo urolog koji ima iskustva u ovoj intervenciji. Ova metoda se preporučuje muškarcima koji imaju izuzetno mali broj spermatozoida u ejakulatu, sa abnormalnom morfologijom ili sa nekim defektima koje emrbiolog identifikuje na nalazu spermorgama. Ova metoda je svakako jedan od načina prevailaženja potpunog odsustva spermatozoida u ejakulatu, i može pomoći i u slučajevima kada je prethodno rađena vazektomija

Kada se radi biopsija testisa?

Biopsija testisa se može raditi i pre postupka vantelesne oplodnje  i ukoliko u tkivu koje je dobijeno intervencijom, embriolog nađe adekvatne forme spermatozoida koje se mogu koristiti u postupku mikrofertilizacije ICSI, uzorak se može zamrznuti.

Iz iskustva embriologa:

Embriolog koji pregleda tkivo dobijeno biopsijom testisa mora imati veliko iskustvo… Ponekad ceo proces podseća na prebiranje zrna po zrna peska između kojih tražimo minijaturni biser, a motivacija da svako treba da ima šansu da postane roditelj nas vodi i dalje od onoga što je očima vidljivo. Na umu imamo novi život – to je jedina vodilja koja nam je potrebna..”

Blog