Vantelesna oplodnja

Vantelesna oplodnja i smernice ESHRE za Covid 19

Novi Život prema merama za potpomognutu oplodnju i Covid 19

vantelesna oplodnja i covid 19
Vantelesna oplodnja: Vantelesna oplodnja i COVID 19: Vantelesna oplodnja i COVID 19

Vantelesna oplodnja i Covid 19- bezbedno po preporukama ESHRE

Kako se pandemija virusa COVID- 19 stabilizuje u celom svetu, pa i u Srbiji, povratak normalnom životu potencira i ponovno započinjanje postupaka vantelesne oplodnje. Smanjivanjem rizika od infekcije virusom SARS-CoV-2/Covid vraćanje postupcima vantelesne oplodnje bez obzira na kliničku indikaciju, u skladu sa preporukama i države u kojoj se postupak obavlja, od izuzetne je važnosti za pacijente.
Godišnje se u Specijalnoj bolnici za ginekologiju “Jevremova” sa porodilištem obavi više od 2000 postupaka nekog od oblika potpomognute oplodnje, i pononosni smo što možemo da kažemo da svake godine više od 500 dece obraduje svoje roditelje.
Ono što je važno, jeste da je naša Bolnica uvek radila prema i u skladu sa preporukama referentnih udruženja poput ESHRE-a (Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju) i u skladu sa vodičima dobre lekarske prakse koji su vezani za oblast potpomognute oplodnje.
Ipak, za sve nas je od izuzetnog značaja predostrožnost i posvećenost merama koje se moraju sprovesti u svakodnevnom radu sa pacijentima koji ulaze u neki od postupaka potpomognute oplodnje. Ove mere se odnose na sve rizike vezane za SARS-CoV-2/COVID-19 pozitivne pacijente ali i osoblje Bolnice. Ključna mera kod ponovnog započinjanja postupaka vantelesne oplodnje jeste da su i pacijenti i osoblje Bolnice trijažno negativni. Ukoliko bismo ovaj zahtev posmatrali iz ugla pacijenta, to znači da samo pacijenti koji su negativni na COVID 19 mogu započeti postupke vantelesne oplodnje, uz osoblje koje je takođe negativno na pristustvo virusa.
Smernice ESHRE kojima ćemo se rukovoditi i u potpunosti ih uključiti u naš svakodnevni rad se odnose u prvom redu na:
1) Saglasnost za započinjanje postupaka; u tom smislu savet je da se kod pacijentkinja koji su u visokom riziku, odnosno koje imaju dijabetes, visok pritisak, koje koriste imunosupresivnu terapiju postupci odlože do odluke o proglašenju vantelesne oplodnje bezbednom za ovu grupu pacijenata od strane struke
2) Svim pacijentima je potrebno jasno definisati mogućnost da nastave ili da odlože postupak vantelesne oplodnje i njihovu želju dokumentovati
3) Pacijenti u potpunosti moraju biti adekvatno obavešteni i jasno razumeti rizike koji su povezani sa infekcijom COVID-19 i priznavanju postojanja povećanog rizika u slučaju infekcije u toku trudnoće. Pacijenti takođe moraju biti informisani o načinima kako da smanje rizik od infekcije
4) Pacijenti se u potpunosti moraju pridržavati mera ponašanja koje im saopšti Tim, i kojih se treba pridržavati kako u Bolnici tako i van nje
5) Svaki pacijent mora da popuni trijažni upitnik na osnovu koga će se proceniti rizik. Ovaj upitnik mora biti popunjen dve nedelje pre početka postupka vantelesne oplodnje
6) Tokom postupka vantelesne oplodnje pacijenti moraju iskreno odgovarati na pitanja Tima koja se tiču njihovog zdravlja i potencijalnoj izloženosti riziku od infekcije Covid 19.

Svim parovima koji leče sterilitet nekom od metoda potpomognute oplodnje strpljenje i apsolutno pridržavanje propisanih protokola nije strano. Vantelesna oplodnja je proces u kome je poverenje i posvećenost zajedničkom cilju preduslov za kvalitetno, bezbedno i uspešno izvođenje postupka. U našem je obostranom interesu da ovaj postupak i dalje ostane bezbedan i u tom smislu sve mere koje su predočene ESHRE pravilnikom (koji možete pročitati na linku https://www.eshre.eu/Home/COVID19WG) biće imperativ za našu Bolnicu.
Jevremova Medigroup je bila i ostaje Bolnica koja će uvek bezbednost pacijenata i primenu savremenih protokola lečenja i smernica struke staviti na prvo mesto. Jer novi Život zalužuje najbolje.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na 011/263-2222 ili 062/8820050

Blog