Vantelesna oplodnja

Pobediti sterilitet

Od bebe iz epruvete do najasavremenih postupaka kojima se povećava uspešnost postupka vantelesne oplodnje, nauka i priroda rade sa jednim ciljem - stvoriti život!

Vantelesna oplodnja: Lečenje steriliteta

Savremena medicina i lečenje steriliteta prirodnim putem

Svakodnevno medicina napreduje i danas postoje tehnike koje značajno povećavaju uspešnost postupaka asistirane reprodukcije.

Sterilitet nije bolest savremenog čoveka. Zabeleženo je da su još stari Egipćani imali metode uz pomoć kojih su povećavali plodnost. Međutim, danas se o lečenju steriliteta dosta priča, nauka je napravila ogromne korake od prve bebe iz epruvete do tehnika koje se baziraju na laserima, posebnim tehnikama obrade i pripreme reproduktivnih ćelija, uz korišćenje posebnih medijuma koji povećavaju stopu usađivanja embriona.

Izbor metode koja će se raditi zavisi od uzroka steriliteta, godišta partnera, dužine ekspozicije (perioda u kome neko pokušava da ostvari trudnoću)   kao i mnogih drugih faktora. Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje su:

Lečenje steriliteta prirodnim putem

Postoji veliki broj lekovitih biljaka, za koje se veruje da pomažu kod lečenja steriliteta. Mnogi suplementi koji se prave kako bi se povećala plodnost muškaraca i žena, u svom  sastavu imaju lekovito bilje. Kada govorimo o lečenju steriliteta prirodnim putem moramo da pomenemo da “prirodni lekovi” mogu biti ispomoć, ali ne i glavno sredstvo lečenja. Zašto je to tako? Na neke uzroke steriliteta uticaj imaju određeni darovi prirode; npr. Spremogram se može poboljšati uz pomoć arginina, aminokiseline koja se nalazi u bundevinom semenu! Tako da grickanje semenki, nije samo zabava već i lečenje. Pravilnom ishranom se prevenira najveći problem današnjice – gojaznost koja može biti, mada ne u direktnoj vezi uzrok steriliteta.

Važno je da zapamtite da biljne preparate nikad ne treba da uzimate na svoju ruku, ili zato što ih koristi neko ko Vam je poznat. Ovi preparati mogu da budu inkopatibilni tj. Da se ne slažu sa lekovima koji se koriste u postupku asisitirane reprodukcije.

Pitajte našeg farmaceuta šta se sa čime slaže na email:apoteka@jevremova.rs

Blog