Vantelesna oplodnja

Modifikovani ciklus VTO

Da svaka šansa bude malo veća- ciklus prema meri svake žene.

Vantelesna oplodnja: Modifikovani ciklus VTO

Modifikovani ciklus vantelesne oplodnje

“Znam da nema garancija, da vreme ne radi za mene, ali verujem da je sada pravo vreme, moje vreme, moj ciklus, moj recept za “kako postati mama za 15 dana” – novine su štampale i luđe priče od moje” – iskustvo pacijentkinje Maje S. (postala mama avgusta 2018)

Prirodni modifikovani ciklus vantelesne oplodnje je u stvari podgrupa prirodnog ciklusa, u kome se prati vodeći folikul uz dodatak nekog leka. Ova vrsta spontanog ciklusa, ima nešto veću uspešnost nego klasičan prirodni ciklus.

Kome je namenjen modifikovani ciklus vantelesne oplodnje?

Modifikovani spontani ciklus vantelesne oplodnje je namenjen ženama sa veoma malom rezervom jajnika i starijim ženama.

Kako izgleda modifikovani spontani ciklus?

U ovoj vrsti postupka moguće je da na kraju bude više ćelija, uzimajući u obzir da se uvođenjem lekova šansa za to povećava. Lek se daje 3-4 dana kako bi se blokirala spontana ovulacija kao i mala doza stimulatora kako bi se pospešio rast folikula. Ovakav protokol se prati na folikulometrijama koje imaju nešto veću učestalost nego kod klasičnog spontanog ciklusa.
Ukoliko se na aspiraciji dobiju ćelije koje zadovoljavaju embriološke kriterijume pristupa se laboratorijskoj fazi postupka koja je identična onoj u klasičnom stimulisanom cilusu VTO.

Prednosti modifikovanog prirodnog ciklusa VTO

Lekovi koji se daju u ciklusa utiču i na receptivnost endometrijuma pa je stoga i stopa uspešnosti u odnosu na prirodan ciklus VTO veća.

Vaš modifikovani spontani ciklus VTO

U našoj Bolnici ponosimo se individualnom pristupu lečenja. Upravo modifikovani spontani ciklus vantelesne oplodnje pruža najveće mugućnosti za kreiranje postupka koji će u svemu zadovoljiti Vaše želje, biti u saglasju sa Vašim zdravstvenim stanjem, i omogućiti veću uspešnost. Ipak, najvažnije je da zapamtite da se zbog male količine lekova, ovaj postupak može ponavljati iz meseca u mesec, sa ili bez zamrzavanja embriona.

Zakažite svoju konsultaciju i dozvolite da napravimo plan lečenja koji će zadovoljiti sve Vaše krirterijume!

Stojimo na raspolaganju na broju telefona 011/263-2222.

Blog