Vantelesna oplodnja

Pomozimo životu da se rodi

Metoda hečinga se bazira na istanjivanju spoljnjeg omotača embriona, kako bi se lakše usadio u matericu. Ponekad, upravo zbog debljine omotača, novi život jednostavno nema dovoljno snage. Mi mu tu snagu dajemo.

Vantelesna oplodnja: Assisted Hatching

Assisted Hatching- laserska pomoć pri implantaciji embriona

“Rekli su mi: Pomoćićemo embrionima da se izglenu, kao ptić iz jajeta… Moj ptić sada ima tri godine” – iskustvo pacijentkinje G.G.

Hečing je metod koji u izvesnim situacijama može poboljšati šanse za uspeh vantelesne oplodnje. Posmatranjem zametaka u laboratoriji utvrđeno je da oni embrioni koji su okruženi tankim prirodnim omotačem imaju veći procenat usađivanja u sluzokožu materice. Tako se došlo na ideju o mikromanipulaciji koja je nazvana hečing.

Na kojim principima se bazira hečing?

Embrion koji se ubacuje u matericu uobičajenom tehnikom embriotransfera obavijen je omotačem. Da bi došlo do usađivanja u sluzokožu, zametak mora da izađe iz svog omotača, odnosno da se “izlegne” poput ptice iz jajeta. Priroda ponekad, učini ovaj omotač suviše debelim ili čvrstim, tako da ćelije koje su u ubrzanoj deobi, nemaju dovoljno energije da se probiju, te dolazi do odbacivanja. Rešenje za ovaj problem je hečing. Njime se istanjuje i probija omotač i olakšava oslobađanje embriona i njegovo naknadno usađivanje u sluzokožu. Metodi kojima se ovo postiže mogu biti: hemijski, mehanički i laserski.U poslednje vreme laserski je prihvaćen kao najpouzdaniji i obavlja se u svim velikim biološkim laboratorijama. Pouzdanost lasera u odnosu na druge metode je, pre svega, preciznost izvođenja, ali i brzina.

Hečing se izvodi neposredno pre embriotransfera. Koristi se i na svežim, ali i na embrionima koji su bili zamrznuti. Statistika pokazuje da manje od 1% kvalitetnih embriona tokom ove mikromanipulacije pretrpi oštećenje koje ih učini nesposobnim za implantaciju. Pa ipak, to je osnovni razlog zašto se od hečinga taktički odustaje u onim situacijama kada postoji samo jedan embrion. U praksi, hečing može da se koristi u svim slučajevima vantelesne oplodnje.

Međutim, iskustvo je pokazalo da je ovaj metod posebno koristan u sledećim situacijama:

  • poznije reproduktivne godine, odnosno kod pacijentkinja koje su starije od 37 godina
  • pacijentkinje koje imaju povišen bazalni nivo folikulostimulirajućeg hormona (FSH), što govori o iscrpljenosti jajnika
  • situacije kada se embrionalne ćelije sporije dele ili su fragmentisane
  • u slučajevima kada jajne ćelije imaju evidentno deblji i/ili čvršći omotač (zonu pelucida)
  • pacijentkinje koje su imale nekoliko neuspešnih pokušaja vantelesnog oplođenja (tri ili više embriotransfera koji se nisu završili začećem)

 

Dosadašnji rezultati pokazuju da u svim navedenim situacijama hečing može da poveća šansu da dođe do trudnoće za 20%.

Blog