Ginekologija i reproduktivno zdravlje

Histerektomija- odgovori na sva pitanja

Ginekologija i reproduktivno zdravlje: Operacije histerektomija

Operativno uklanjanje materice- histerektomija

Iako mnogi simptomi koji se javljaju kao posledica problema u materici, kao što su jaki bolovi ili krvarenje, često reaguju na lekove ili neke druge hirurške procedure, nekada se ipak navedeni simptomi ne mogu popraviti. Žene, kod kojih je to slučaj, a koje imaju probleme koji im narušavaju svakodnevni ritam života, mogu imati koristi od histerektomije.

Odabir adekvatnog načina lečenja bilo kog medicinskog problema, tesno je povezan sa razumevanjem razloga koji iziskuju određenu vrstu lečenja, rizike ali i potencijalne koristi. Ovo se naročito odnosi na pitanje izbora histerektomije kao metode lečenja. Ukoliko Vam je histerktomija predložena kao vid lečenja, potrebno je da pažljivo odvagate sve razloge za i protiv ovog tretmana, zatim alternativne načine lečenja, potencijalne benefite ali i rizike. Na ovoj stranici ćemo pokušati da Vam damo upravo neke od tih značajnih informacija koje će Vam pomoći da donesete odluku da li je histerktomija pravi izbor za Vas.

Najčešći razlozi za histerektomiju

Fibroidi
Benigni (nekancerozni) tumori koji mogu da se pojave na ili u materici, a koji mogu značajno varirati u svojoj veličini, prouzrokovati bol i abnormalno krvarenje.

Menoragija
Prekomerno menstrualno krvarenje koje je često posledica ili izraslina ili hormonskih promena, ali može biti i posledica bolesti.

Endometrioza
kivo materice koje raste po drugim delovima stomaka i koje može prouzrokovati bol a ponekad i neplodnost.

Prolaps materice
Stanje kod koga se materica nalazi niže nego što bi trebalo, te se spušta u vaginu i izaziva osećaj nelagodnosti.

Kancer ženskih reprodiktivnih organa
Histerktomija je lečenje koje je idikovano za neke vrste karcinoma materice, grlića i jajnika.

Koji su različiti tipovi histerektomije?

Kada govorimo o histerektomiji, moramo napomenuti da postoje različiti tipovi ove operacije:

 • Radikalna histerektomija
  intervencija u kojoj se uklanja cela materica uključjujući i grlić.
 • Subtotalna histerektomija (supracervikalna histerektomija)
  predstavlja uklanjanje samo gornjeg dela materice, bez grlića koji ostaje povezan sa vaginom.
 • Radikalna histerektomija i obostrana salpingovarijektomija
  radikalna histerektomija predstavlja uklanjanje materice i cerviksa, dok obostrana salpingoovarijektomija predstavlja uklanjanje oba jajovoda sa jajnicima.

 

Ukoliko se histerktomija predlaže zbog karcinoma grlića materice, neophodno je njegovo uklanjanje, i u tom slučaju se uvek radi radikalna histerktomija. Ista je procedura i kod karcinoma materice, jer se maligne ćelije mogu spustiti i na grlić.

Ipak, ukoliko se histerektomija radi zbog izraslina koje se mogu pojaviti u materici, abnormalnog krvarenja, bolova u maloj karlici, postoji izbor da li da se cerviks ukloni ili ne. Neke žene smatraju, da će im seksualno zadovoljstvo biti manje ukoliko im se odstrani cerviks, dok neke nisu takvog stava.

Radikalna histerektomija
predstavlja uklanjanje grlića i cele materice.

Supracervikalna histerktomija predstavlja
uklanjanje tela materice, dok cerviks ostaje netaknut.

Radikalna histerektomija i obostrana salpingovarijektomija predstavlja
uklanjanje materice i cerviksa, dok obostrana salpingoovarijektomija predstavlja uklanjanje oba jajovoda sa jajnicima.

Na koje načine se izvodi histerektomija?

Danas postoje tri načina na koje je moguće izvesti histerektomiju:

 • abdominalna histerektomija,
 • vaginalna histerektomija
 • laparoskopska histerektomija.

 

Istotrijski gledano, histerektomija se izvodila pravljenjem reza na stomaku (bikini rez ili veritkalni ) ili ukoliko materica nije mnogo velika pravljenjem reza na gornjem delu vagine – vaginalna histerektomija.

Dugi postoperativni oporavak pacijentkinja kojima je urađena abdominalna histerektomija proizilazi iz činjenice da je potrebno više vremena da zaraste koža, ali i svi slojevi tkiva ispod kože koja su presečena tokom operacije. Upravo je oporavak tkiva koja su presečana tokom histerektomije razlog bola koji žene osećaju nakon intervencije, a ne bol od uklanjanja materice.

Vaginalna histerektomija smanjuje bol i oporavak, ali može biti izvedena samo kod žena koje imaju malu matericu i koje nemaju neke druge zdravstvene probleme, koje su mogle prouzrokovati stvaranje priraslica. Kod vaginalne histerektomije uklanja se i grlić materice.

Laparoskopska subtotalna histerktomija se izvodi preko tri mala reza od kojih su: jedan na osnovi pupka, i dva manja reza iznad kukova sa svake strane. Laparoskopska histerektomija je relativno nova hirurška procedura koja omogućava da se materica odvoji unutar tela laparoskopskim instrumentima, dok lekar posmatra celu matericu, jajovode i jajnika putem kamere koja je prikačena za teleskop. Nakon što se materica odvoji, ona se odstranjuje kroz mali rez koji se pravi na vrhu vagine. Ono što predstavlja jednu od prednosti laparoskopske histerektomije jesu mali rezovi od nekoliko santimetara u odnosu na velike rezove koje zahteva abdominalna histerektomija. Osim toga period oporavka, od otpusta iz bolnice dan nakon intervencije do potpunog povratka u svakodnevnu rutinu nakon dve nedelje, znatno je kraći od oporavka nakon vaginalne histerektomije ili abdominalne.

Laparoskopska radikalna histerektomija je slična laparoskopskoj supracervikalnoj histerektomiji, ali ona uključuje uklanjanje materice i grlića. Ukoliko materica nije značajno uvećana, materica (ali i jajovodi i jajnici) se odstranjuju kroz vaginu, čiji se gornji deo zatvara i ojačava na poseban način.

Zašto ukloniti/ostaviti grlić materice tokom histerektomije?

Odgovori na ova pitanja su kontroverzni. Istorijski gledano, cerviks se uvek uklanjao zajedno sa matericom kada se izvodila histerektomija. Devedesetih godina, jedna studija je pokazala da seksualna funkcija bolja ukoliko se uradi supracervikalna histerektormija u odnosu na radikalnu. Ovu studiju pratilo je i mišljenje da cerviks ima potpornu funkciju u maloj karlici.

Nedavno su objavljenje studije koje porede učinke laparoskopske radikalne histerektomije i laparoskopske supra-cervikalne histerektomije. Ove studije su pokazale da obe procedure ne uzrokuju nikakvu razliku u seksualnoj funkciji. Žene izjavljuju da im je seksualna funkcija poboljšana nakon bilo koje histerektomije, verovatno zbog činjenice da one više nemaju krvarenja, bolove ili grčeve.

U našoj bolnici, žena može da odluči da li će cerviks biti uklonjen u toku operacije ili ne. Ukoliko žena nema uradan Papa bris, ili ima prolaps grlića kao posledicu porođaja, lekar će joj savetovati da ukloni i grlić. Ukoliko žena ne želi da krvari, potrebno je da se ukloni i grlić, jer uprkos napretku medicine i trudu lekara, neke žene i dalje imaju menstruaciju.

Ukoliko žena nema probleme, niti istoriju loših Papa nalaza, grlić može da se ostavi. Ipak, potencijalne, negativne posledice ovakve odluke, mogu da budu i dalje postojanje menstruacije, mogućnost pojave prolapsa (pada) grlića ali i pojave kanceroznih promena.

Nešto više o promenama na materice koje mogu zahtevati histerektomiju

Fibroidne promene se javljaju kod 40% žena u nekom životnom dobu. Ove promene imaju porodičnu anamnezu, tako da ukoliko ih imaju Vaša majka ili sestra, velika je šansa da ćete ih imati i Vi. Gotovo po pravilu su benigne, ali mogu prouzrokovati obilna menstrualna krvarenja, krvarenja između menstruacija, bol i pristisak zbog prostora koji im je potreban. Žena može imati jednu ili više promena ovog tipa. Ponekad, samo jedna promena može biti veoma velika. Najčešći razlog za histerektomiju jeste postojanje ovakvih promena. Ukoliko su ove promene velike, histerktomija može biti teško izvodljiva. U principu,laparoskopska histerektomija je moguća u slučajevima kada materica nije drastično uvećana. U situacijama kada je materica mnogo uvećana, koristi se Lupron nekoliko meseci kako bi se smanjila i nakon toga je moguće uraditi laparoskopsku histerektomiju.

Pitanje koje sebi možete postaviti jeste zašto ne koristiti samo Lupron umesto operacije? Lupron je lek koji samo privremeno može da smanji matericu. Onog trenutka kada se prekine uzimanje leka, materica se vraća u prvobitnu veličinu. Osim toga, ovaj lek se ne može uzimati duži vremenski period zbog nuspojava koje izaziva. On stvara privremeno stanje menopauze, u kome se mogu pojaviti valunzi, noćna preznojavanja, promene raspoloženja kao i smanjenje gustine kostiju. Za određeni vremenski period od nekoliko meseci ovaj lek je sasvim bezbedan.

Žene koje imaju promene na materici predstvaljaju najveću grupu pacijentkinja koja se podvrgava laparoskopskoj histerektomiji. Imajući u vidu da se ove firbroidne promene retko pojavljuju na grliću materice, pacijentkinje mogu da biraju da li će raditi radikalnu histerektomiju ili supracervikalnu. Kakva god da je odluka, većina ovakvih promena može da se odstrani laparoskopski. Na taj način oporavak je mnogo brži nego kod otvorene operacije.

Adenomioza predstavlja benigno stanje koje može prouzrokovati grčenje i krvarenje koje može biti veoma obilno. Materica koja je pogođena ovim stanjem može biti blaže i značajnije uvećana. Laparoskopska histerektomija predstavlja dobro rešenje ovog stanja.

Endometrijalni polipi su promene unutrašnjeg tkiva materice koje se ne odvoje u toku menstrualnog ciklusa, i mogu izazvati abnormalna krvarenja. Oni se mogu odstraniti dilatacijom i kiretažom, ali se obično ponovo pojavljuju. Laparoskopskom histerektomijom se uklanja cela materica, tako da ne postoji mogućnost ponovne pojave endometrijalnih polipa.

Hiperplazija predstavlja preteran rast unutrašnjeg tkiva materice. Hiperplazija može biti uzročnik obilnom krvarenju, kao i krvarenju u toku ciklusa. Ukoliko se hiperplazija ne leči može da preraste u karcinom. Početna hiperplazija predstavlja benigno stanje. Kako bolest napreduje može nastati složena hiperplazija, zatim sledi hiperplazija sa atipijom i na kraju karcinom materice. Ženi koja ima početnu hiperplaziju može se uraditi radikalna laparoskopska histerektomija. Upravo se ova metoda lečenja preporučuje iz razloga, jer se ovom procedurom izbegava morcelizacija. Morcelizacija predstavlja tehniku kojom se materica, pre odstranjivanja seče na trake kako bi se odvojila od grlića. Ukoliko postoji prisustvo kanceroznih ćelija u materici, moguće je da se one prilikom morcelizacije rašire po stomaku. Prilikom radikalne histerekotomije ovakav ishod je nemoguć jer se materica zajedno sa grlićem odstranjuje bez sečenja. Ukoliko je u pitanju složena hiperplazija ili uključujuje i atipiju radikalna laproskopska histerektomija je izbor.

Abnormalna krvarenja predstavljaju stanje koje karakteriše ili izrazito obilno menstrualno krvarenje ili krvarenje između cisklusa. Uzročnici ove pojave mogu biti fibroidne promene (benigni tumori mišića materice), adenomioza, ili abnormalnosti unutar materičnog tkiva poput hiperplazije ili polipa).

Rizici povezani sa histerektomijom

Koja god da je operacija u pitanju, pacijent mora prihvatiti da postoje rizici od nastanka povreda prilikom uvođenja instrumenata u stomak. Povrede koje su povezane sa ovim operacijama uključuju probijanje bešike, povrede uretera kao i povrede krvnih sudova. Bez ibzira, ukoliko se ove povrede odmah primete, mogu se korigovati u toku operacije, ali mogu zahtevati prisustvo drugog specijaliste i mogu zahtevati proširenje reza. Ipak, ukoliko se povreda ne primeti odmah, posledice mogu biti mnogo ozbiljnije, i mogu čak dovesti i do smrtnog ishoda. Pacijentima je naglašeno da kontaktiraju lekara odmah ukoliko se pojavi griznica, bol, krvarenje ili drugi simptomi koji nisu uobičajeni. Kada se svaki od simptoma detaljno prouči komplikacije mogu da se izbegnu.

Blog