Ginekologija i reproduktivno zdravlje

Biopsija grlića

Svaka promena koja se pronađe na vreme, u ranom stadijumu danas se može uspešno lečiti i što je najvažnije i izlečiti- to je šansa koju treba da date sebi

Ginekologija i reproduktivno zdravlje: Biopsija grlića materice

Biopsija grlića materice- dijagnostička i terapijska procedura

Cilj ove intervencije jeste dalja dijagnostika promena koje su uočene u toku kolposkopije . Takve promene lekari klasifikuju kao benigne (nekancerogrene), predkancerogene i kancerogene. Osim dijagnostičkog, biopsija grlića materice može imati i terapijski efekat- on se postiže uklanjanjem promene i okolnog tkiva u potpunosti kako bi se prevenirala dalja bolest.

Kada, kako i zašto se radi biopsija grlića materice?

Kada se u toku kolposkopije uoče polja na grliću materice koja su atipična i nakon Papa testa, najčešće se zakazuje dijagnostička biopsija grlića materice. Najčešći period u kome se radi biopsija grlića materice, jeste period nakon ciklusa, a potrebno je da se za intervenciju imaju uredni bakteriološki brisevi. Ova intervencija se zbog komfora same pacijentkinje radi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, pa su osim urednih briseva, za izvođenje procedure potrebne i krvne analize kao i saglasnost interniste za uvođenje u opštu anesteziju. Intervencija može da se radi i u lokalnoj anesteziji. Kada se u toku intervencije uzme uzorak tkiva sa mesta na kojima se pokazala atipija, uzorci se šalju na histopatološku analizu kako bi se precizno utvrdio karakter promene. Nakon ove kratkotrajne intervencije, potrebno je da se pridržavate određenih saveta kao što su: izbegavanje tampona, vaginaleta i preparata koji dolaze u kontakt sa unutrašnoću vagine i da se uzdržite od seksualnih odnosa.

Nalazi nakon biopsije grlića materice

Histopatološki nalaz se čeka nekoliko dana i napominjemo da taj nalaz treba isključivo da tumači ginekolog. Rezultati ove intervencije mogu biti normalni i abnormalni. Ovi drugi se izražavaju kroz oznaku CIN ( cervikalna intraepitalna neoplazija i mogu biti):

CIN 1- označava prisustvo abnormalnosti blažeg karaktera
CIN 2- označava prisustvo srednje razvijenih abnormalnosti
CIN 3- označava prisustvo težih oblika abnormalnosti.

 

Svaka od ovih kategorija zahteva dodatno lečenje u vidu operativnih procedura.

 

Emotivni aspekt biopsije grlića materice

Iskustva pacijentkinja vezano za ovu itervenciju su različita. Neke žene, imajući u vidu porodičnu anamnezu u kojoj su postojala oboljenja grliće materice na nju gledaju kao na nešto što moraju da prođu i što će im dati sigurnost da su zdrave ili što će im promenu otkriti na vreme kada ju je najlakše i izlečiti. Ipak, ukoliko je na rutinskom pregledu kolposkopije otkrivena promena, većina žena odmah misli na najgore. O aspektima ove intervencije i svemu što ona nosi sa sobom treba da razgovarate ne samo sa Vašim lekarom već i sa ljudima koji su Vam najbliži. Napominjemo da sve promene koje se otkriju na vreme, u ranom stadijumu danas se veoma uspešno mogu lečiti i izlečiti.

Blog