Ginekologija i reproduktivno zdravlje

Laparoskopija i vantelesna oplodnja

Naši stručnjaci savetuju da se pre postupka vantelesne oplodnje uradi laparoskopija ukoliko imate hidrosalpings. Saznajte zašto

Ginekologija i reproduktivno zdravlje: Hidrosalpings laparoskopija i vantelesna oplodnja

Laparoskopija i vantelesna oplodnja

Tubarni faktor sterilita učestvuje svojom pojavom u 25-30% slučajeva, a prisustvo hidrosalpingsa kao razloga ovog faktora steriliteta je 30%. Iako je vantelesna oplodnja, u prvom redu “izmišljena” kao procedura kojom se uspešno leči tubarni faktor steriliteta, zaključci su da pacijenti sa hidrosalpingsom imaju relativno loše šanse u postupcima vantelesne oplodnje.

Šta je to hidrosalpings?

Hidrosalpings predstavlja proširenje na jajovodu u kome se nakuplja tečnost, a najčešće je posledica infekcija ili zapaljenskih procesa koji se dešvaju u maloj karlici, ali ne retko može nastati i kao posledica nekih operacija koje su rađene. Ova promena se može ponekad uočiti i na ultrazvučnom pregledu, ali češće u toku same dijagnostike prohodnosti jajovoda ili laparoskopije.
Kako je jajovod zapušen, tečnost koju normalno luči epitel jajovoda ne može da se izlije u trbuh, već se izliva u matericu i sprečava implantaciju (usađivanje) embriona. Tečnost koju luči jajovod, menja karakteristike endometrijuma u materici tako što na njega štetno deluje. Ukoliko se sadržaj hidrosalpingsa izlije u matericu u periodu koji prethodi činu implantacije može dovesti i do pomeranja embriona, pa samim tim i onemogućiti uspešnu implantaciju.
Hidrosalpings može biti unilateralan ili bilateralan- u prevodu može da bude na jednoj ili na obe tube.

Hidrosalpings i stimulacija

Vrlo je važno da pre započinjanja stimulacije u postupku vantelesne oplodnje, lekar proveri da li postoji hidrosalpings i ukoliko postoji izmeriti njegov prečnik. Čemu nam služi ta informacija? Jednostavno je, ukoliko postoji hidrosalpings u toku stimulacije prati se da li dolazi do njegovog uvećanja i da li se vidi da se tečnost iz jajovoda vraća u matericu u toku stimulacije, aspiracije i naravno embriotransfera. Kod nekih pacijentkinja, vraćanje tečnosti iz jajovoda se dešava tek pri aplikaciji stop injekcije. To su pacijentkinje koje imaju najlošiju prognozu u smislu postojanja hidrosalpingsa u postupku vantelesne oplodnje.
Ukoliko lekar proceni, hidrosalpings se može izpunktirati u toku aspiracije jajnih ćelija. Na taj način, isključiće se mogućnost da se tečnost izlije u matericu u nepovoljnom trenutku kada očekujemo period implantacije embriona.

Imam hidrosalpings, treba li laparoskopija?

Stučnjaci sa iskustvom u vantelesnoj oplodnju savetuju – da. Savetuje se jednostrano ili obostrano “klemovanje” ili čak uklanjanje jajovoda kako bi se isključila mogućnost nepovoljnog uticaja tubarne tečnosti na embrione. Prednost laparoskopije pre započinjanja postupka vantelesne oplodnje je u tome što se značajno povećava uspešnost postupka. Ono što je mana, jeste da ova operacija odlaže početak vantelesne oplodnje, ali ne mesecima kako se to misli. Mnoge pacijentkinje ne žele da čekaju i na svojevrsni način “se kockaju” sa mogućnostima postupka. Odluku da li treba da radite laparoskopiju pre započinjanja postupka vantelesne oplodnje najbolje je da donesete zajedno sa Vašim lekarom, kako biste izvagali sve stavke Za i Protiv ove operacije.

Blog