Ginekologija i reproduktivno zdravlje

Dijagnostika promena na grliću materice

Ponekad je potrebno da se sa grlića materice uzme veći uzorak tkiva kako bi se potvrdilo odnosno isključilo prisustvo malignih promena na grliću materice.

Ginekologija i reproduktivno zdravlje: LOOP

LOOP i konizacija grlića materice- korak dalje u dijagnostici promena

Konizacija grlića materice i LOOP su dve tehnike kojima se sa grlića materice uklanja tkivo koje je zahvaćeno nekom promenom, a koje je prethodno identifikovano na biopsiji grlića materice. Konizacija se radi skalpelom (hirurški), dok LOOP predstavlja metodu u kojoj se strujom uz pomoć specijalne omčice uzima uzorak. Često je jedna od ove dve procedure sastavni deo biopsije grlića.

 

Imajući u vidu da je ova intervencija opsežnija a samim tim i bolnija ona se radi po pravilu u opštoj anesteziji.

 

Koliki će biti opseg konizacije zavisi od većeg broja faktora:
– da li se pacijentkinja ostvarila kao majka
– godine i porodična anamneza

Ukoliko se radi o mlađoj ženi, koja nije imala trudnoću, kako bi se u najvećoj meri očuvao grlić uzorak koji se uzima na ovaj način je širi i plići. Dok je kod žena koje su iznele trudnoću, ili kod starjih žena uzorak dublji. Ipak, kakav će uzorak biti uzet zavisi i od sumnje lekara o kakvoj se promeni radi.

 

Oporavak od ove intervencije sličan je kao i kod biopsije grlića samo što nešto duže traje.

Blog