Ginekologija i reproduktivno zdravlje

Prekid trudnoće

Najčešće je odluka da se ova intervencija uradi najteži deo sa kojim se žena suočava i pre i posle intervencije- naš savet je da kroz ovo nikada ne prolazite sami.

Ginekologija i reproduktivno zdravlje: Prekid trudnoće

Prekid trudnoće: klasični i medikamentozni

Prekid trudnoće je intervencija koja se radi do 10 nedelje trudnoće. U medicinskom smislu možemo razlikovati prekid trudnoće iz medicinskih razloga (narušeno zdravlje ploda), socijalnih razloga, prekid zbog neplanirane trudnoće, kao i velikog broja individualnih razloga zbog kojih se jedna žena može odlučiti na ovu intervenciju.

Šta sve treba da znate o prekidu trudnoće?

Danas je prekid trudnoće izuzetno bezbedna intervencija, ali ne smemo zanemariti činjenicu da ta bezbednost zavisi i od lekara koji izvodi intervenciju. Postoji mogućnost da se nezavisno od iskustva lekara javi infekcija nakon intervencije koja se mora dalje lečiti ili lekovima ili na neki drugi način. Takođe, sekundarni sterilitet je jedna od neželjenih posledica koje se mogu javiti posle intervencije.

Ponekad, ukoliko je u pitanju bila trudnoća u kojoj je beba prestala da se razvija, lekar može tražiti da se uradi i citogenetska analiza kako bi se ustanovilo šta je tačno bio razlog prestanka razvijanja bebe.

Ukoliko je u pitanju medikamentozni prekid trudnoće, može se desiti da do prekida trudnoće ne dođe usled dejstva lekova nakon čega se mora uraditi klasičan prekid trudnoće.

Kako doneti odluku?

Odluka o ovoj intervenciji je – teška. Individualni su razlozi zbog kojih razmišljate o ovoj intervenciji, a samim tim individualni su i mehanizmi uz pomoć kojih ćete se nositi sa ovom odlukom. Ono što je sigurno, jeste da će Vam podrška biti potrebna. Ne treba da kroz to prolazite sami.

Blog