Planiranje trudnoće

Nastanak spermatozoida

Nastanak spermatozoida se odvija u testisima, na mestu stvaranja hormona koji se naziva testosteron. Kod zdravog mlađeg muškarca, svakodnevno nastane u proseku oko 100 miliona spermatozoida.

Planiranje trudnoće: Stvaranje spermatozoida

Stvaranje spermatozoida

Nastanak spermatozoida se odvija u testisima, na mestu stvaranja hormona koji se naziva testosteron. Kod zdravog mlađeg muškarca, svakodnevno nastane u proseku oko 100 miliona spermatozoida. Spermatozoid prolazi dug put ka jajnoj ćeliji, koji počinje prolaskom kroz sistem kanalića u epididimusu, tokom koga nastupa njegovo sazrevanje.

Proces stvaranja i sazrevanja spermatozoida traje nešto manje od tri meseca, tako da svaka ozbiljnija bolest, može uticati na njihovo stvaranje. Posebno treba voditi računa o akutnim infekcijama praćenim visokom temperaturom.

Spermatozoid se sastoji iz tri dela: glave, repa i središnjeg dela. Da bi uspešno oplodio jajnu ćeliju spermatozoid mora da bude pokretan (što čini pomoću repa) kako bi mogao da kroz mukus cerviksa i matericu, stigne do jajovoda gde se, nakon ovulacije, nalazi jajna ćelija. Takođe, neophodno je da bude normalnog oblika kako bi mogao da prodre kroz opnu jajne ćelije, i da u nju “unese” sopstveni genetski materijal koji se nalazi u glavi.

Životni vek spermatozoida, nakon ejakulacije, zavisi od većeg broja faktora. Seme koje je ejakulirano u vaginu može opstati u gornjim genitalnim organima u proseku 3-5 dana. Do začeća može da dođe u tom periodu.
Spermatozoidi ejakulirani u spoljašnju sredinu mogu preživeti u semenoj tečnosti (tečnosti koju stvara prostata i u kojoj se nalaze spermatozoidi u toku ejakulacije) najviše nekoliko sati. Međutim seme može da se čuva i duži vremenski period ukoliko se čuva na niskoj temperaturi ili ukoliko se izvrši krioprezervacija.

Zablude vezane za stvaranje spermatozoida

Tesna odeća I ishrana
Ne postoje naučni dokazi da tesna ili biciklistička odeća može uticati na kvalitet semena. Ishrana, vitamini i suplementi koji se mogu uzimati, zaista imaju jako malo uticaja na broj spermatozoida, ali oni pomažu da budete zdravi.

Sportske povrede
Sportske povrede, nasuprot mnogim mišljenjima, koje su locirane u predelu prepona, mogu uticati na stvaranje spermatozoida samo kada su izuzetno ozbiljne.

Blog