Specijalisti

Mađioničari novog života

Oni rade u laboratoriji na mestu gde magija života počinje.

Specijalisti: Naši lekari: Embriolozi

Naši klinički embriolozi

Aleksandar Krstić

senior klinički embriolog ESHRE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku Molekularna biologija diplomirao je 2006. godine. Sertifikat Senior kliničkog embriologa Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu ESHRE je dobio 2015. godine, a trenutno je na doktorskim studijama na Beogradskom univerzitetu gde proučava uticaj prelaznih metala na sazrevanje jajne ćelije.

U našoj Bolnici Aleksandar Krstić je od 2008.godine. Aleksandar Krstić jedan je od onih članova našeg tima za koje kažemo da prvi vide bebu i da o njoj brinu pre mame i tate. On Vašu bebu zna od prve ćelije, a to je poznanstvo za čitav život.

Dr Strahinja Križak

klinički embriolog ESHRE

Strahinja Križak je diplomirao na Biološkom fakultetu univerziteta u Beogradu na smeru molekularne biologije. 2018.godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom”Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih vezikula izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus” i postao prvi embriolog doktor nauka u našoj Bolnici.

Član je našeg tima od 2016.godine.

Dr Strahinja Križak je odlukom Naučnog veća Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, dobio naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka- biologija.

Marko Marković

diplomirani molekularni biolog

Jakovljević Emilija

diplomirani biolog

Radivojević Aleksa

diplomirani molekularni biolog

Stanišić Brankica

diplomirani molekularni biolog

Laketić Lana

diplomirani molekularni biolog

Živić Tamara

diplomirani molekularni biolog

Blog