Specijalisti

Mađioničari novog života

Oni rade u laboratoriji na mestu gde magija života počinje.

Specijalisti: Naši lekari: Embriolozi

Naši klinički embriolozi

Strahinja Križak

klinički embriolog ESHRE

Strahinja Križak je diplomirao na Biološkom fakultetu univerziteta u Beogradu na smeru molekularne biologije. 2018. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih vezikula izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus” i postao prvi embriolog doktor nauka u našoj Bolnici.

Član je našeg tima od 2016. godine.

Strahinja Križak je odlukom Naučnog veća Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, dobio naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biologija.

Branka Kovačević-Obradović

senior klinički embriolog ESHRE

Aleksa Radivojević

diplomirani molekularni biolog

Maša Berković

master reproduktivni biolog-embriolog

Laketić Lana

diplomirani molekularni biolog

Stanišić Brankica

diplomirani molekularni biolog

Tamara Živić

diplomirani molekularni biolog

Marko Marković

diplomirani molekularni biolog

Ćolakov Katarina

diplomirani biolog

Blog