Specijalisti

Mađioničari novog života

Oni rade u laboratoriji na mestu gde magija života počinje.

Specijalisti: Naši lekari: Embriolozi

Naši klinički embriolozi

Aleksandar Krstić

senior klinički embriolog ESHRE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku Molekularna biologija diplomirao je 2006. godine. Sertifikat Senior kliničkog embriologa Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu ESHRE je dobio 2015. godine, a trenutno je na doktorskim studijama na Beogradskom univerzitetu gde proučava uticaj prelaznih metala na sazrevanje jajne ćelije.

U našoj Bolnici Aleksandar Krstić je od 2008.godine. Aleksandar Krstić jedan je od onih članova našeg tima za koje kažemo da prvi vide bebu i da o njoj brinu pre mame i tate. On Vašu bebu zna od prve ćelije, a to je poznanstvo za čitav život.

Branka Kovačević Obradović

senior klinički embriolog ESHRE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku Biologije diplomirala je 2001. godine. Sertifikat senior kliničkog embriologa Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu ESHRE je dobila 2015. godine.

Član je tima “Jevremove” od 2008. godine.

Sofisticirana tehnologija je omogućila i krioprezervaciju embriona, tako da mi brinemo o Vašim ćelijama sve dok i poslednja od njih ne bude iskorišćenja u postupcima vantelesne oplodnje.

Dr Strahinja Križak

klinički embriolog ESHRE

Strahinja Križak je diplomirao na Biološkom fakultetu univerziteta u Beogradu na smeru molekularne biologije. 2018.godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom”Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih vezikula izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus” i postao prvi embriolog doktor nauka u našoj Bolnici.

Član je našeg tima od 2016.godine.

Dr Strahinja Križak je odlukom Naučnog veća Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, dobio naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka- biologija.

Dušica Petrović

klinički embriolog ESHRE

Dušica Ljubić je najmlađi član naše IVF- laboratorije.

Diplomirala je molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu, i trenutno je na master studijama na Ian Donald univerzitetu na smeru Humana reprodukcija.

Blog