Specijalisti

Mađioničari novog života

Oni rade u laboratoriji na mestu gde magija života počinje.

Specijalisti: Naši lekari: Embriolozi

Naši klinički embriolozi

Aleksandar Krstić

senior klinički embriolog ESHRE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku Molekularna biologija diplomirao je 2006. godine. Sertifikat Senior kliničkog embriologa Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu ESHRE je dobio 2015. godine, a trenutno je na doktorskim studijama na Beogradskom univerzitetu gde proučava uticaj prelaznih metala na sazrevanje jajne ćelije.

U našoj Bolnici Aleksandar Krstić je od 2008.godine. Aleksandar Krstić jedan je od onih članova našeg tima za koje kažemo da prvi vide bebu i da o njoj brinu pre mame i tate. On Vašu bebu zna od prve ćelije, a to je poznanstvo za čitav život.

Milica Krstivojević

senior klinički embriolog ESHRE

Milica Krstivojević je diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu univerziteta u Beogradu na odeljenju molekularne biologije. Svoje radno iskustvo je započela u “Jevremovoj”. 2015. Godine dobija Sertifikat Senior kliničkog embriologa ESHRE. Danas je član Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za lečenje sterilieta.Milica Krstivojević se IVF-om bavi onoliko dugo da se seća naših skromnih početaka, a sada je deo tima koji iza sebe ima na hiljade dece rođene iz postupaka vantelesne oplodnje koji su urađeni u Jevremovoj.

Branka Kovačević Obradović

senior klinički embriolog ESHRE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku Biologije diplomirala je 2001. godine. Sertifikat senior kliničkog embriologa Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu ESHRE je dobila 2015. godine.

Član je tima “Jevremove” od 2008. godine.

Sofisticirana tehnologija je omogućila i krioprezervaciju embriona, tako da mi brinemo o Vašim ćelijama sve dok i poslednja od njih ne bude iskorišćenja u postupcima vantelesne oplodnje.

Dr Strahinja Križak

klinički embriolog ESHRE

Strahinja Križak je diplomirao na Biološkom fakultetu univerziteta u Beogradu na smeru molekularne biologije. 2018.godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom”Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih vezikula izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus” i postao prvi embriolog doktor nauka u našoj Bolnici.

Član je našeg tima od 2016.godine.

Dr Strahinja Križak je odlukom Naučnog veća Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, dobio naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka- biologija.

IVF embriolog

Matija Krunić

embriolog

Matija Krunić je završio molekularnu biologiju na Univerzitetu u Beogradu i master studijeiz iste oblasti na Georg August univerzitetu u Getingenu na Maks Plank istraživačkoj školi.

Trenutno je na doktorskim studijama iz Molekularne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nosilac je stipendija Vlade Republike Srbije za najbolje studente kao i Maks Plank društva za najbolje međunarodne mlade istraživače.

Matija svira violinu i violu, igra tenis, voli da kuva, sve to uz neizostavnu dozu dobrog jazz-a. Našem timu, Matija je dao jednu posebnu “notu”.

Dušica Petrović

klinički embriolog ESHRE

Dušica Ljubić je najmlađi član naše IVF- laboratorije.

Diplomirala je molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu, i trenutno je na master studijama na Ian Donald univerzitetu na smeru Humana reprodukcija.

Blog