Specijalisti

Mađioničari novog života

Oni rade u laboratoriji na mestu gde magija života počinje.

Specijalisti: Naši lekari: Embriolozi

Naši klinički embriolozi

Dr Strahinja Križak

klinički embriolog ESHRE

Strahinja Križak je diplomirao na Biološkom fakultetu univerziteta u Beogradu na smeru molekularne biologije. 2018.godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom”Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih vezikula izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus” i postao prvi embriolog doktor nauka u našoj Bolnici.

Član je našeg tima od 2016.godine.

Dr Strahinja Križak je odlukom Naučnog veća Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, dobio naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka- biologija.

Marko Marković

diplomirani molekularni biolog

Jakovljević Emilija

diplomirani biolog

Radivojević Aleksa

diplomirani molekularni biolog

Stanišić Brankica

diplomirani molekularni biolog

Laketić Lana

diplomirani molekularni biolog

Živić Tamara

diplomirani molekularni biolog

Blog