Specijalisti

Ino stručnjaci

Dodatno pojačanje našem timu

Specijalisti: Ino stručnjaci: Dr Mina Popović

Dr Mina Popović

Savetnik i stručni konsultant iz oblasti kliničke embrologije.

Dr. Mina Popović je osnovne studije završila u Sidneju, Australija (University of New South Wales). Doktorila je na Medicinskom Fakultetu, Univerziteta u Gentu, Belgija, na istraživanju uticaja hromozomske nestabilnosti na rani ljudski razvoj.

Pre svojih doktorskih studija, radila je preko pet godina kao klinički embriolog, na poznatoj klinici “Genea”, u Sidneju (ranije pod nazivom Sydney IVF). Na poziciji je “Senior Deputy” u ESHRE – grupa za matične ćelije (European Society of Human Reproduction and Embrology – Evrsopsko Udruženje za Humanu Reprodukciju i Embriologiju). Zaposlena je kao glavni naučni istraživač (senior researcher) na klinici “Eugin” u Barseloni, Španija. Na klinici vodi projekte vezane za predimplantacijono genetsko testiranje (preimplantation genetic testing), in vitro modele peri-implantacijonog humanog razvoja (in vitro models of human peri-implantation development) kao i reproduktivnog starenja (reproductive aging).

Blog