Specijalisti

Ino stručnjaci

Dodatno pojačanje našem timu

Specijalisti: Ino stručnjaci: Prof. dr Veljko Vlaisavljević

Prof. dr Veljko Vlaisavljević

specijalista ginekologije
“Prof. dr Veljko Vlaisavljević, je 1983. godine osnovao IVF laboratoriju, a do 2014. godine je bio i načelnik Odeljenja za reproduktivnu medicinu Ginekološke klinike u Mariboru. Sada je zaposlen u IVF Adria Consulting Maribor.”.

Uz svoj klinički i naučni rad omogućio je edukaciju brojnih ginekologa i embriologa iz Srbije i pomogao u organizaciji i radu nekoliko naših centara za vantelesno oplođenje.
Inicijator je osnivanja prvog udruženja pacijenata na našim prostorima (1988) i izaslanik ESHRE pri osnivanju evropskog udruženja pacijenata “Fertility Europe” (2012).

Veljko Vlaisavljević je jedan od malobrojnih ginekologa, koji se profesionalno, ceo svoj radni vek bavi isključivo lečenjem neplodnosti parova i vantelesnim oplođenjem od 1983 godine. Doktorirao je na području lečenja neplodnosti muškarca (andrologiji). Već je 1995 godine uspeo, u saradnji sa dugogodišnjim saradnikom Prof. Borutom Kovačičem, diplomiranim biologom, da kao 11. tim u svetu, kod mnogih parova ostvare začeće metodama mikrofertilizacije (ICSI i TESA), iz kojih su rođena zdrava deca. Dugogodišnje iskustvo i saradnja, Prof. Vlaisavljevića i Prof. Kovačiča na području vantelesne oplodnje rezultirala je rađanjem više od 9.000 beba začetih metodoma IVF i ICSI.

Prof. Vlaisavljević je svoja iskustva publikovao u više od 500 radova u stručnoj literaturi.

Svoju profesionalnu aktivnost je osim u nacionalnom i regionalnom okviru stavio na raspolaganje i Evropskom udruženju za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), gde je nekoliko godina bio član direktorata i radnih tela za kontrolu kvaliteta IVF centara, akreditaciju evropskih IVF centara, pripremu evropskih smernica lečenja neplodnosti i organizator edukacije ginekologa i embriologa.

Iskustvo rada u laboratoriji za IVF i u lečenju parova, Prof. Vlaisavljević je stavio na raspolaganje i parovima u SBG “Jevremova”. U našem centru vodiće lečenje od prve konsultacije do završne faze vantelesne oplodnje. Laboratorijski deo postupka biće pod kontrolom stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom i sertifikatom ESHRE.

Termin za konsultaciju i/ili lečenje u Specijalnoj bolnici “Jevremova” možete dobiti telefonom ili elektronskom poštom na adresi
u Beogradu pacijenti@jevremova.rs ili
u Mariboru neplodnost@ivf-adria.com.

Obrazovanje:

Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani
1980 Specializacija iz ginekologije i akušerstva, Ginekološka klinika Ljubljana
1984 Doktorat iz oblasti andrologije, Univerzitet u Zagrebu

Bibliografiju, prvenstveno sa područja lečenja neplodnosti, čini više od 500 stručnih
publikacija u knjigama i časopisima.

Sadašnja zaduženja:

Predsednik Instituta za reproduktivnu biologiju, Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, Univerziteta u Mariboru
Predsednik Udruženja za reproduktivnu medicinu Slovenačkog lekarskog društva (SZD) Predsednik Stručnog saveta za ginekologiju i perinatologiju Slovenačkog lekarskog društva (SZD)
Nacionalni direktor Ian Donal Inter University School of Ultrasound
Redovni profesor ginekologije i perinatologije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani

Biografski podaci:

1986 Načelnik Odeljenja za istraživački rad SB Maribor
Usavršavanje s područja embriologije na IVF programu Royal Women’s Hospital, Melburn, Australia
Honorary Clinical Assistent Reproductive Biology Unit RWH, Melburn

1988 Vođa Odseka za humanu reprodukciju i endokrinologiju SB Maribor
Predsednik Slovenskog društva za upotrebu ultrazvuka

Načelnik Odeljenja za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju SB Maribor.

2002 Načelnik Instituta za reproduktivnu biologiju CIMRŠ Univerziteta u
Mariboru
Redovni profesor ginekologije i perinatologije, Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Ljubljani

2003 Član nadzornog odbora Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i
embriologiju (ESHRE)
Inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)

2004 Direktor slovenačkog ogranka Ian Donald Inter University School of
Ultrasound
Član nacionalne komisije za asistiranu reprodukciju (2004 – 2014)

2007 Član upravnog odbora (Board of directors) Evropskog udruženja za
humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ( 2007 – 2011)
Profesor po pozivu (visiting professor) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Zagrebu/Dubrovniku

2012 Predsednik Slovenačkog udruženja za reproduktivnu medicinu

2013 Član radnih grupa ESHRE za akreditaciju centara za reproduktivnu medicinu i TF Management of Infertility Units

2014 Predsednik Stručnog saveta ginekologa i perinatologa Slovenije (SZD)

2015 Član direktorata MSRM ( Mediterranean Society for Human Reproduction)

Priznanja:

Naziv »Primarijus« Ministrstva za zdravlje Republike Slovenije
Naziv “Viši savetnik” Ministrstva za zdravlje Republike Slovenije
Inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)
Priznanje Jugoslovenskog udruženja ginekologa i opstetričara
Priznanje Sekcije za uputrebu ultrazvuka u medicini Srpskog lekarskog društva
Priznanje Jugoslovenske škole ultrazvuka u Kragujevcu
Priznanje Balkanske škole ultrazvuka u Ohridu
Priznanje Slovenačkog udruženja za dijagnostiku ultrazvukom za razvoj dijagnostike ultrazvukom u Sloveniji
Prizananje Splošne bolnišnice Maribor za razvoj Centra za bolesti dojke
Priznanje Ginekološke klinike u Ljubljani za razvoj reproduktivne medicine u Sloveniji
Zlatni grb grada Maribora

Blog