Specijalisti

Naši konsultanti

Proširena porodica stručnjaka

Specijalisti: Konsultanti

Naši konsultanti

 1. Prof. Dr Eliana Garalejić, specijalista ginekologije i akušerstva
 2. Prim. Dr Biljana Arsić, specijalista ginekologije i akušerstva
 3. Prof. Dr Snežana Rakić, specijalista ginekologije i akušerstva
 4. Prof. Dr Jelena Dukanac Stamenković, specijalista ginekologije i akušerstva
 5. Prim dr Ubavka Radivojević, specijalista ginekologije i akušerstva
 6. Prim dr Dejana Milojević, specijalista ginekologije i akušerstva
 7. Dr Dragana Lekić, specijalista ginekologije i akušerstva
 8. Prof. Dr Ivan Tulić, specijalista ginekologije i akušerstva
 9. Dr Dragiša Šljivančanin, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertilitet i sterilitet
 10. Dr Igor Pilić, specijalista ginekologije i akušerstva
 11. Dr sci med Dragan Ivanović, specijalista ginekologije i akušerstva
 12. Prof. Dr Predrag Miljić, specijalista hematologije
 13. Doc. Dr Dragana Miljić, specijalista endokrinologije
 14. Dr Ivana Pešić Stevanović, specijalista hematologije
 15. Dr Veselin Draganić, klinički embriolog

Blog