Specijalisti

Naši konsultanti

Proširena porodica stručnjaka

Specijalisti: Konsultanti

Naši konsultanti

 1. Prof. Dr Eliana Garalejić, specijalista ginekologije i akušerstva
 2. Prim. Dr Biljana Arsić, specijalista ginekologije i akušerstva
 3. Prof. Dr Snežana Rakić, specijalista ginekologije i akušerstva
 4. Prof. Dr Jelena Dukanac Stamenković, specijalista ginekologije i akušerstva
 5. Prim dr Ubavka Radivojević, specijalista ginekologije i akušerstva
 6. Prim dr Dejana Milojević, specijalista ginekologije i akušerstva
 7. Dr Dragana Lekić, specijalista ginekologije i akušerstva
 8. Prof. Dr Ivan Tulić, specijalista ginekologije i akušerstva
 9. Dr Dragiša Šljivančanin, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertilitet i sterilitet
 10. Dr Igor Pilić, specijalista ginekologije i akušerstva
 11. Dr sci med Dragan Ivanović, specijalista ginekologije i akušerstva
 12. Prof. Dr Predrag Miljić, specijalista hematologije
 13. Doc. Dr Dragana Miljić, specijalista endokrinologije
 14. Dr Ivana Pešić Stevanović, specijalista hematologije
 15. Dr Veselin Draganić, klinički embriolog
 16. Doc. Dr Srboljub Milićević, speijalista ginekologije i akušerstva

Blog