Trudnoća

Ultrazvuk u trudnoći

Svaka trudnoća je jedinstvena i nepovljiva... Zato svaka trudnoća zalužuje da bude zdrava i bezbedna, a obraćanje pravom stručnjaku je idealan način da se to i postigne... 280 dana ili 40 nedelja, je dužina trajanja trudnoće. 280 dana potpuno novog i neponovljivog života!

Trudnoća: Pregledi u trudnoći: Ultrazvučni pregled u trudnoći

Ultrazvučni pregled u trudnoći

Savremeno vođenje trudnoće predstavlja primenu dostupne tehnologije i iskustva lekara u cilju rođenja zdrave bebe, što bliže terminu porođaja. Trudnoća je, kao što smo rekli potpuno normalna fiziološka pojava, ali tok života žene pre i u toku trudnoće se svakako menja. Ne govorimo o tome da žena treba da se posveti samo trudnoći i da zapostavi sve ono što je bilo bitno pre nje, već samo da će morati da prilagodi svoj život jednoj novoj ulozi- ulozi buduće majke. Ukoliko je trudnoća “kao po knjizi”, nema razloga da žena ne nastavi sa nekim aktivnostima koje su postojale i pre trudnoće. Svakako, računa se i na razumevanje okoline, kako radne tako i kućne.

Ipak , dešava se da se u mnogim trudnoćama pojavljuju određena stanja koja zahtevaju intenzivnije praćenje, bolovanje ili čak i hospitalizaciju, ukoliko su ozbiljna. Ali, dobra je vest da se većina ovih stanja može blagovremeno otkriti na ultrazvučnom pregledu, a samim tim se mogu i lečiti. Dokazano je da se redovnim pregledima u trudnoći, korišćenjem savremene dijagnostike, budućim roditeljima nudi najbolja šansa za ostvarivanje cilja, rođenja zdravog potomstva.

Zašto je važan ultrazvučni pregled u trudnoći?

Ultrazvuk je postao nezamenjiva dijagnostička metoda u trudnoći. Počevši od prvog ultrazvučnog pregleda kojim se potvrđuje ne samo postojanje trudnoće, već i njena lokacija. Pri tome se u prvom redu misli na isključivanje postojanja vanmaterične trudnoće, stanja koje je veoma ozbiljno i koje zahteva hitnu hospitalizaciju. Odim toga na ultrazvučnom pregledu se mogu otkriti mnoge anomalije, koje mogu iziskivati dalja dijagnostička ispitivanja poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze. Posebna kategorija jeste ekspertni ultrazvučni pregled koji se obavlja od 20-24 nedelje trudnoće.

Kako se obavlja ultrazvučni pregled u trudnoći?

Ovaj pregled je veoma pouzdan, bezbedan i može se obaviti onoliko puta koliko potrebno, bez bojazni da na bilo koji način može ugroziti majku i njenu bebu.

 • Na ultrazvučnom pregledu lekar obraća pažnju na sledeće:
 • Broj beba (ovo je veoma bitno kod blizanačkih trudnoća ili višeplodnih trudnoća)
 • položaj bebe i posteljice u materici
 • dužinu bebe koja se meri u milimetrima (CRL- crown to rump lenght; dužina od temena do trtice)
 • Srčanu radnju- srčana radnja bebe je mnogo brža od naše srčane radnje zato se nemojte uplašiti
 • dužinu butne kosti
 • težina bebe
 • glavicu i unutrašnje organe (posle formiranja u kasnijoj trudnoći)
 • pupčanu vrpcu
 • grlić materice

Osim ovih parametara koji se prate u toku cele trudnoće, kako bi se ustanovio napredak trudnoće, lekar će posmatrati i sve one parametre koji su posebn za Vas, a zna ih iz Vaše anamneze: eventualno postojanje mioma ili nekih anomalija materice… I sl.

Ovaj jedinstveni uvid je neprocenjiv za adekvatno praćenje trudnoće.

Šta je to sonarna, a šta starost trudnoće po poslednjoj menstruaciji?

Jedna od prvih nedoumica, i pitanja koja se javljaju jeste šta je to sonarna starost trudnoće, a šta trudnoće po poslednjoj menstruaciji, i zašto tu ponekad postoji razlika?

Starost trudnoće meri se od prvog dana poslednje menstruacije. Sonarna starost trudnoće, je ona koja se računa prema nalazu sa ultrazvučnog pregleda, a ona se bazira na vrednostima koje se dobijaju na pregledu (vezane su za veličinu bebe) a jedna od prvih je dužina CRL, odnosno rastojanje između temena i trtice. Korišćenje ultrazvuka da bi se procenila starost trudnoće se bazira na činjenici da je u ranoj trudnoći, brzina rasta bebe rapidna i malo je bioloških razlika u veličini. U prvom trimestu, dužina bebe od temena do trtice je tačna u gotovo sedam dana, u odnosu na starost trudnoće koja se računa po poslednjoj menstruaciji. Posle 13-te nedelje, ova mera CRL postaje manje precizna, i pažnja se prebacuje na obim i večinu glavice, butnu kost i stomačić. Nakon 30-te nedelje, veličina bebe nije od značaja kod procenjivanja starosti trudnoće, jer u ovom poodmaklom stadijumu postoje velike varijacije između velikih i malih beba.

Ponekad, kod žena koje imaju neredovne cikluse, ili neka rana krvarenja u trudnoći, koja usled neočekivanja trudnoće, zamene za menstruaciju, sonarna starost trudnoće je veoma značajna.

Mali rečnik termina ultrazvučnog pregleda u trudnoći:

 • PM
  datum poslednje menstruacije, odnosno početak trudnoće
 • SONARNA STAROST TRUDNOĆE
  izračunavanje starosti trudnoće prema vrednostima dobijenim na ultrazvučnom pregledu
 • CRL
  dužina bebe od temena do trtice
 • GESTACIJSKI MEŠAK
   mesto u materici poput vrećice u kojoj se nalazi embrion
 • ŽUMANČANA KESA
  mesto na kome će se proizvoditi bebine krve ćelije do 11-te nedelje
Pregledi u trudnoći
DOUBLE I TRIPPLE TEST

Blog