Trudnoća

Prva želja -zdrava beba

Zdravlje bebe je pva želja roditelja, a savremena medicina je omogućila da se neki rizici po zdravlje bebe mogu proceniti neinvazivnim skrining metodama.

Trudnoća: Pregledi u trudnoći: Double i tripple test

Double i tripple test- skrining za zdravo potomstvo

Prva i osnovna želja svih budućih roditelja jeste da im dete bude zdravo. Uz pravog lekara, koji vodi trudnoću, kao i uz pomoć savremene dijagnostike, danas se poremećaji na nivou gena, osim invazivnim dijagnostičkim metodoma poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteze, mogu proceniti i skrining testovima.

Skrining testovi- procena individualnog rizika

Skrining testovi ne predstavljaju dijagnostičku metodu, već su testovi koji predstavljaju procenu individualnog rizika za nastanak određenih poremećaja.

Hromozomopatije predstavljaju poremećaje u broju hromozoma bebe, od kojih su najčešći trizomija (tj,višak) 21 hromozoma koji se još nazivan i Danov sindrom. Učestalost pojave ovog poremećaja nije povezana sa načinom ostavrivanja trudnoće (bilo da je u pitanju spntano nastala trudnoća ili trudnoća nastala vantelesnom oplodnjom), ali smatra se da je povezana sa godinama majke ali i još nekim faktorima.

  • To je bila polazna tačka da nauka otkrije brojne markere, koji se češće javljaju u trudnoćama sa hromozomopatijama nego u zdravim trudnoćama, a oni su povezani sa:
  • nivoima hormona u krvi majke
  • parametrrima koje lekar posmatra na ultrazvučnom nalazu

Double test- 12. Nedelja trudnoće

U 12-toj nedelji trudnoće na ultrazvučnom pregledu lekar obraća naročitu pažnju na ultrazvučno određivanje debljine vratnog nabora bebe (nuhalna transluenca NT), ali i na prisustvo nosne kosti i analizu protoka kroz ductus venosus (pravilnog funkcionisanja desne polovine srca), maksilofacijalni ugao (ugao između maksile i nosne kosti)… Kada se nalaz na ultrazvučnom pregledu upotpuni parametrina iz krvi hormonskim markerima free betaHCG i PAPP-A u specijalnom programu za izračunavanje rizika dobija se nalaz koji može govoriti od ukupnog rikzika da beba boluje od Daunovog sindroma ili nekih drugih čestih hromozomopatija.

Veoma je važno, da ultrazvučni pregled u 12-oj nedelji trudnoće izvodi stručan lekar na ultrazvučnom aparatu savremene generacije, jer nestručno obavljen pregled može voditi u netačnu procenu rizika, kao i neindikovanje dodatne dijagnostike. Naši lekari imaju višedecenijsko iskustvo u praćenju trudnoća, a samim tim i prepoznavanju ranih znakova malformacije bebe.

Prednosti i ograničenja Double test-a

Kao i svaka druga skring metoda i Double tes ima svojih ograničenja. Kada govorimo o testovima, možemo govoriti o dijagnostičkim testovima poput Biopsije horionskih čupica ili amniocenteze, i skrining metodama poput Double i Tripple testa. Skrining metode nam sa određenom preciznošću govore o rizicima, koji nam pomažu da donesemo odluku da li treba da se radi neka dodatna dijagnostička metoda ili ne. Ovaj važni pregled u 12-oj nedelji nam ne može dati definitivnu procenu da li postoji neka hromozomopatija, ali nas može adekvatno usmeriti ka tome da li treba da se rade još neka ispitivanja. Važna strana ovog testa jeste što na ni na koji način ne ugrožava majku i bebu.

Tripple test – kada se radi i šta nam govori

Ukoliko rezultat double testa ukazuje na povećan rizik za neku hromozomopatiju, on se može nadograditi ili tripple testom ili biopsijom horionskih čupica, odnosno amniocentezom.

Ukoliko se lekar odluči za tripple test on se radi između 14-20 nedelje trudnoće. Osim ultrazvučnog nalaza, koji je i u ovom slučaju nezaobilazan deo skrining metode, iz krvi majke se rade još dodatni parametri:

  • AFP , što je protein koji stvara beba
  • hCG, hormon koji stvara posteljica
  • Ue3, vsta estrogena, hormona koji stvaraju zajednički posteljica i beba.

 

Ono što treba da zapamtite jeste da se definitivna dijagnoza poremećaja hromozomopatija postavlja isključivo pomoću dijagnostičkih metoda poput biopsije horionskih čupca ili amniocenteze.

Ultrazvuk u trudnoći
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA – 4D ULTRAZVUK

Upoznajte svoju bebu,
pogledajte kako kuca to malo srce.

Blog