Trudnoća

Upoznajte svoju bebu- 4D ultrazvuk

Ovaj nezamenljivi pregled koji lekarima daje odličan uvid u napredak i zdravlje trudnoće, budućim roditeljima daje uvid u realnom vremenu u život njihove bebe, priliku za prvo zvanično upoznavanje.

Trudnoća: Pregledi u trudnoći: Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija- ekspertni pregled koji nema zamenu

Drugi veliki i svakako jedan od najznačajnih pregleda u trudnoći se radi između 20-24 nedelje trudnoće. Ni ovaj, kao ni jedan ultrazvučni pregled ne povećava rizik po trudnoću niti na bilo koji način može narušiti zdravlje majke i bebe. Ukoliko su rađene neke invazivne dijagnostičke metode poput biopsije horionskih čupica ili amniocenteza sada imate nalaz o genetskom zdravlju bebe, ali to nije razlog da se zaobiđe ovaj važan pregled. Zašto? Dijagnostičke metode poput biopsije horuonskih čupica ili amniocenteze isključuju postojanje najčešćih genetskih bolesti, ali ne mogu otkriti anatomske ili druge mane koje takođe mogu uticati na zdravlje bebe.

Kao i kod pregleda u 12-oj nedelji od presudnog je značaja da ovaj pregled izvodi stručnjak za ovu oblast na aparatu nove generacije. Kompromis u tom smislu ne bi trebalo da se pravi.

Pregled se obavlja u periodu kada je većina sisitema organa gotovo u potpunosti razvijena ili je dovoljno velika da se može sagledasti na adekvatan način. Tendencija savremenog vođenja trudnoće, uz smernice referentnih udruženja na međunarodnom nivou jeste da se ovaj važan pregled pomeri i za nešto raniji period trudnoće, kako bi se eventualno postojanje nekih anomalija moglo otkriti što ranije, što daje više vremena i opcija za dalje lečenje.

Kako se radi ekspertni pregled

Suština ovog pregleda je da se po tačno uvtvrđenom redosledu pregledaju jedan po jedan sistem organa bebe, da se procenjuje njhihova anatomija i da se naprave adekvatne slike koje će takav nalaz i dokumentovati.

  • U toku pregleda lekar će obratiti naročitu pažnju na:
  • glavicu i mozak
  • lice
  • grudni koš, sa naročitim osvrtom na građu srca i krvotok (fetalna ehokardiografija)
  • trbuh i organe trbušne duplje
  • ruke, noge, prstiće
  • količina plodove vode
  • pupčanik

Nešto više o fetalnoj ehokardiografiji

Fetalnu ehokardiografiju kao naročit i izuzetno važan segment ekspertnog ultrazvučnog pregleda u “Jevremovoj” obavlja stručnjak za ovu oblast.

Ovaj deo pregleda predstavlja izuzetno deljatnu procenu zdravlja bebinog srca. Tokom ovog pregleda lekar posmatra srčane strukture – pretkomore, komore, velike krvne sudove srca, pregrade unutar srca, položaj srca unutar grudnog koša, njegovu veličinu.

Ponekad rutinski ultrazvuk u trudnoći otkrije abnormalan fetalni ritam srca, fetalnu srčanu abnormalnost ili abnormalnost još jednog velikog sistema organa. Ako je otkrivena jedna od tih abnormalnosti ili drugi faktor rizika, vaš lekar može da preporučiti fetalnu ehokardiografiju. Trudnice koje imaju povećan rizik od rađanja beba sa urođenim bolestima srca, ili koje u anamnezi imaju srčane mane, bi trebalo da imaju detaljan fetalni ehokardiogram koji izvodi lekar posebno obučen za fetalnu srčanu evaluaciju.

Uloga ovog pregleda u povezivanju budućih roditelja i bebe

Količina medicinskih informacija koju ovaj pregled pruža je od velikog dijagnostičkog značaja, i sa medicinske strane nemoguće je dovoljno istaći značaj ovog pregleda. Međutim, ovaj pregled na poseban način zbližava majku i njeno nerođeno dete. Budući roditelji su u prilici da budu svedoci intenzivnog emotivnog života bebe mesecima pre rođenja (pokreti bebe, smeh, mrštenje, plač, treptanje, češkanje, sisanje prstića itd.). „Bonding” ultrazvuk, epitet koji je ponela nova tehnologija jer je na potpuno nov način omogućila produbljivanje i jačanje veze između majke (roditelja) i njihovog nerođenog deteta.

Reakcije budućih roditelja na 4D živu sliku svoje još nerođene bebe u ovako pozitivnom smislu niko nije ni planirao niti očekivao.

Zanimljivosti u trudnoći
BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA

Blog