Zašto izabrati Jevremovu?

Izvod iz regulative

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti je regulativa koja se u EU primenjuje od 25. maja 2018 godine, i koja donosi nova, strožija pravila i propise o zaštiti podataka o ličnosti stanovnika EU.

Zašto izabrati Jevremovu? Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Ovom internet stranicom jevremova.rs  upravlja MEDIGROUP SEE DOO,  čije su članice: Opšta bolnica Medigroup, Milutina Milankovića br. 3,  Beograd; Specijalna bolnica za ginekologiju “Jevremova” sa  porodilištem, Jovanova br. 51, Beograd; Specijalna bolnica za  oftalmologiju „Miloš Klinika“,  Radoslava Grujića br. 25, Beograd;  Zavod za kožne i venerične bolesti “Ioanna MediGroup”, Rankeova 16,  Beograd; Dom zdravlja “Medigroup Jedro”, Jurija Gagarina br. 14,  Beograd;  Dom zdravlja “MediGroup dr Cvjetković”, Balzakova 44,  Novi Sad; Dom zdravlja “Medigroup dr Ristić”, Pariske komune br. 26,  Beograd; Zdravstvena ustanova Apoteka „Dr Ristić“, Narodnih  heroja 23, Beograd;  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika  ZdravoMed MediGroup, Vuka Karadžića 19, Subotica.

Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“ ili „kompanija“ u okviru ove  politike i u okviru obaveštenja se smatra da upućuju na MEDIGROUP SEE DOO.

MEDIGROUP SEE DOO je posvećen očuvanju privatnosti svih  posetilaca internet stranice jevremova.rs  i zaštiti svih ličnih informacija  koje nam možete poslati.

Ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima obezbeđujemo da bismo  Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo sa bilo kojim  ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje  lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje  o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo,  koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u  ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima. Ako niste saglasni sa ovim  Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

Šta su lične informacije? 

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće  identifikovati, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Informacije koje prikupljamo od Vas 

Vi možete da posetite ovu internet stranicu, a da nam ne kažete ko ste,  niti da nam otkrijete nijednu informaciju o sebi. Naši web serveri  prikupljaju nazive domena, ne e-mail adrese posetilaca. Pored toga, postoje i delovi ove internet  stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije za neku  konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije  koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se identifikujete  putem kontakt forme ili live chat-a.

To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje  podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo  mogu da obuhvate Vaše ime i prezime,broj telefona ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve  dodatne informacije koje tražimo, a one nisu neophodne niti je  objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste  zahtevali. Ukoliko nam dostavite  informacije o sebi koje  mogu  sadržati i lične podatke koje ne želimo ili ne planiramo da  prikupljamo (kao na primer radno mesto kod poslodavca  ukoliko nas kontaktirate preko službene e-mail adrese) iste ćemo izbrisati.

Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o IP adresama koje prikupljamo se ne koriste za Vašu  ličnu identifikaciju već se sakupljaju da bismo odredili broj poseta,  prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice itd.  Te informacije koristimo da procenimo korišćenje naše internet  stranice i poboljšamo njen sadržaj.
Kada prikupljamo ostale lične informacije od Vas uz Vašu saglasnost,  kao što su ime i prezime i e-mail adresa (na primer upotrebom online obrazaca ili preko  elektronske pošte), mi Vas  obaveštavamo u vreme prikupljanja  podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije. Lične  informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove  internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

  • Odgovor na Vaše upite ili obrada Vaših zahteva koji se odnose  na Vaše informacije
  • Pružanje i personalizacija naših usluga
  • Vođenje evidencije o uslugama pretplate

Kolačići

Ova internet stranica koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od  ostalih korisnika na našoj internet stranici. Oni nam pomažu da  Vam omogućimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja naše  internet stranice, a omogućava nam i da poboljšamo svoju  internet stranicu.

Serverima koji se nalaze u okviru MEDIGROUP SEE DOO i njenih  članica, upravljamo samostalno .

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo  na Vašem pregledaču i hard disku Vašeg računara. Kolačići sadrže  informacije koje se prenose na hard disk Vašeg računara.

Kolačići učinkovitosti:

Ovi kolačići prikupljaju informacije kako bismo bili u mogućnosti da  poboljšavamo internet stranicu.

Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom  podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći  da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako  deaktivirate kolačiće.

Kako da deaktiviram/aktiviram kolačiće? 

Postoji dosta načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za  svoj pretraživač  ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim  funkcijama. Na primer, kada koristite Internet Explorer, možete da  odete na kartice Tools/Internet options/Security i Privacy da biste  prilagodili pregledač svojim očekivanjima. Ako koristite različite  računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da svaki  pregledač bude podešen prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Neki moderni pretraživači imaju svojstvo da analiziraju politike o  privatnosti internet stranica i da omoguće korisniku da upravlja  svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao ‘P3P’  svojstvo (eng.Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u  direktorijumu sa kolačićima u Vašem pregledaču.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru u [●] i moći će  da im pristupi ili će se možda proslediti našem osoblju koje radi na  više lokacija unutar grupe i trećim licima, poslovnim partnerima,  državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim  sledbenicima naše kompanije i dobavljačima koje angažujemo za  obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van Evropskog ekonomskog prostora, koji rade za nas u svrhe  postavljene u ovoj politici ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Međutim, da bismo Vam obezbedili da imate pristup našim uslugama,  možda ćemo morati da podelimo Vaše lične informacije sa drugim  kompanijama u okviru grupe ili izvan grupe i/ili sa pružaocima  usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam  prosledite lične informacije, to znači da ste saglasni sa takvim  otkrivanjem informacija.

Pošto se članice naše grupacije i povezana lica sa kojima sarađujemo   ne nalaze i izvan Srbije, možda ćemo želeti da prenesemo Vaše  informacije i u druge države, uključujući i države van (EEA).  Međutim, dok su pod našom kontrolom, uvek nastojimo da Vaše  lične informacije imaju isti nivo zaštite kao što bi imale da su ostale  u okviru EEA, uključujući i nastojanje da budu bezbedne i da se  koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je  tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija  neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim  postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove  ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez  Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje  informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat ili se  proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije  mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili  staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije.  Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno  da nam šalju svoje lične informacije.

Druge internet stranice 

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet  stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim  Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim  internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih  internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje  će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje  se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate  obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih  internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

 Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne  mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih  osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili  oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše  informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to  zakonski propisano.

Prenos putem interneta i odricanje 

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje,  korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih  informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta.  Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom  komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi  obrađujemo lične informacije na taj način.

Mada MEDIGROUP SEE DOO sprovodi razumne mere zaštite  od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je  takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet  stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica,  njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže  viruse ili druge opasne komponente.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose  na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih  pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte  nas preko email adrese dpo@medigroup.rs. Vaša pitanja su  dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom  Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima  da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo  pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje  na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30  dana nakon izmene i ako je prikladno, slanjem obaveštenja  elektronskom poštom.

Šta je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation), Opšta uredba o zaštiti  podataka o ličnosti, je regulativa koja se u Evropskoj uniji primenjuje  od 25. maja 2018. i koja donosi nova, strožija pravila i propise o  zaštiti podataka o ličnosti stanovnika EU. Celokupnu regulativu možete pročitati na linku https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/prirucnik/GDPRQA.pdf

Blog