Zašto izabrati Jevremovu?

Jevremova - rame na koje možete da se oslonite

Jevremova je 2010.godine uspostavila sistem upravljanja kvalitetom. Upravljanje kvalitetom ne podrazumeva samo operativne procedure, već njihovu kontrolu primene na mikro nivou.

Zašto izabrati Jevremovu? Upravljanje kvalitetom

Jevremova – upravljanje kvalitetom

Specijalna bolnica za ginekologiju “Jevremova” sa porodilištem, je ustanova sekundarnog zdravstvenog nivoa, koja svoj poslovni uspeh zasniva na pružanju zdravstvenih usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz oblasti ginekologije i akušerstva, porodilišta i vantelesne oplodnje.

Prioritet uprave i svih zaposlenih jeste održavanje liderske pozicije na nacionalnom tržištu, kao i konkurentnost medicinskim ustanovama iz regiona i sveta, pomeranje granica pružanja zdravstvenih usluga, neprekidan rad na daljem usavršavanju u svim aspektima poslovanja.Na taj način ispunjavamo očekivanja pacijenata i drugih zainteresovanih strana.

Poštujući sva pravila struke i zakonsku regulativu, Specijalna bolnica za ginekologiju “Jevremova” sa porodilištem, ima za strateški cilj da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao Bolnica iza čijeg imena stoji kvalitet, znanje i tradicija. Uprava i svi zaposleni ispunjavaju svoje obaveze i poslovno se angažuju, uvek vođeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapređenje, poštujući i ispunjavajući ciljeve kvaliteta.

U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima postavljaju:

  • Pružanje visoko kvalitetne zdravstvene usluge u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima i praksom, uz poštovanje postulata ravnopravnosti, uz razumevanje potreba korisnika naših usluga;
  • Odgovornost u postupanju i ophođenju sa pacijentima, uz neprekidno podizanje svesti kod zaposlenih o značaju zadovoljenja potreba i očekivanja i važnosti izgrađivanja odnosa međusobnog poverenja koje predstavlja osnov uspešnog lečenja;
  • Napredak u svakom pogledu poslovanja, edukacije, lečenja – jer napredak ne znači uvek nešto “više”, već znači i “bolje”. Dostizanjem “boljeg”, otvaraju se horizonti za nove ideje, prilike, delovanje, društveno odgovorno poslovanje u smislu odgovornosti prema korisnicima usluga, partnerima, odgovornosti u radnom okruženju, prema lokalnim zajednicama i odgovornosti prema životnoj sredini koja prevazilazi okvire zakonskih obaveza, kao i stvaranje dodatne vrednosti za sve zainteresovane strane;
  • Povećanje obima i kvaliteta usluga iz oblasti delovanja, unapređenjem postupaka, metoda, sredstava rada i inovacijama;
  • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada, uz kontinuiranu procenu poslovnih rizika i prilika, kao i aktivno rukovođenje prepoznatim rizicima i prilikama;
  • Usavršavanje zaposlenih kroz edukacije, uz poštovanje principa individualnosti kroz organizaciju rada, rad na poboljšavanju komunikacijskih veština, u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija.

SBG “Jevremova” sa porodilištem će sprovođenjem Politike kvaliteta, Misije, Vizije i Vrednosti obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga i na domaćem i stranom tržištu, kao i ostvarenja potpune usklađenosti sa zahtevima pacijenata, važećom zakonskom regulativom i doslednoj primeni Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i stalno poboljšanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Vizija

Pružanje zdravstvenih usluga najvišeg kvaliteta kroz kontinuirano usavršavanje i napredak, potpunu predanost i posvećenost pacijentu.

Misija

Misija Specijalne bolnice za ginekologiju “Jevremova” sa porodilištem, vodeće sekundarne zdravstvene ustanove, je da postavi standarde kroz profesionalizam, stručnost i empatiju kao odgovor na potrebe pacijenata i stalni napredak i kreativnost u procesu dijagnostike, lečenja i nege u oblasti ginekologije, akušerstva i vantelesne oplodnje.  Želimo da napravimo razliku u kvalitetu svih usluga koje pružamo, postavljanjem standarda poslovne etike, odnosa prema pacijentu i društveno odgovornom poslovanju, koje je u celosti integrisano u naš poslovni model.

Kao inovatori u zdravstvenim uslugama, vodićemo i pomagati unapređenje zdravlja kroz integraciju dijagnostike, lečenja i nege, obrazovanja i istraživanja:

  • Pružanje visoko specijalizovanih usluga u oblasti ginekologije, akušerstva i vantelesne oplodnje;
  • Stvaranje uslova za kontinuirana naučna i klinička unapređenja;
  • Širenje znanja i ekspertize, razvoj svesti zaposlenih o kulturi kvaliteta;
  • Zastupanje razvoja pristupačnog, razumljivog i održivog sistema zdravstvene zaštite.

Vrednosti

Jedinstvenost, inovacije u stvaranju, oceni i širenju novih znanja, razvoju i primeni kreativnog pristupa lečenju i prodičnoj nezi, istraživanju  i  obrazovanju  kao odgovor na specifične potrebe pacijenata i zdravstvenog sistema;

Empatija i saradnja u svim odnosima; podizanje znanja i sposobnosti kroz zdravstveni sistem  i doprinos razvoja zdravstvene nege i usluga;

Vizionarstvo, izvrsnost u razumevanju zdravstvene nege i usluga koje podrazumevaju raznovrsnost; u menadžmentu i donošenju odluka; u promociji timskog rada i podsticanju liderstva;

Reference – najviši nivo uspešnosti u struci;

Edukacija kroz  kontinuirano stručno usavršavanje i usavršavanje u cilju pružanja vrhunske usluge;

Marljivost u našoj posvećenosti profesionalnim obavezama;

Odgovornost, integritet u poštovanju svih ljudskih prava, efektivnoj komunikaciji; i našim etičkim pravilima i poštovanju bezbednog i zdravog okruženja;

Vrednosti kroz doprinos zdravlju i porodičnoj nezi.

Akreditacija i sertifikacija, ambicija da se bude uključen u sve tokove napredka u medicini i tehnologiji kroz saradnju sa celim svetom.

Blog