Blog

Blog: Vantelesna oplodnja – lečenje preko foruma

Mr.sci. med. dr Milica Janićijević

Vantelesna oplodnja – lečenje preko foruma

Danas su internet, društvene mreže i forumi zamenili u velikoj meri, biblioteke, neposredne razgovore i konsultacije i ubacili nas u svet virutelne stvarnosti. Čestitanje rođendana, razmena lepih citata, fotografije i deljenje životnih iskustava preselilo se u virtuelnu sferu, ali sve više se i lečenje iz realnog premestilo u elektronski svet.

Pre dvadesetak godina, informacije o vantelesnoj oplodnji, lekovima, sterilitetu i svemu što vas čeka na ostvarenju sna o roditeljstvu pacijenti su dobijali od lekara, medicinskog osoblja, ili od prijatelja. Danas pacijenti najčešće i na prvi susret sa lekarom dolaze potpuno pripremljeni, često neadekvatno, o simptomima, lečenju i prognozi njihovog stanja…

Složićemo se da su zahtevi za informacijama kod pacijenata koji leče neplodnost veoma visoki. Istraživanja su pokazala da više od polovine parova koji leče sterilitet koristi internet kao osnovnu metodu prikupljanja informacija vezanih za dijagnostiku, lečenje, uspešnost i sl, i u tom smislu ga posmatraju kao verodostojan izvor informacija.

Glavni razlog korišćenja interneta pored prikupljanja informacija su i emotivna, društvena i psihološka podrška koju internet nudi, ali i mogućnosti “samoizlečenja” putem “oprobanih recepata”. Proširujući svoja znanja pacijenti osećaju da imaju više kontrole po pitanju razumevanja i sprovođenja sopstvenog lečenja, što u mnogome olakšava donošenje odluka vezanih za samo lečenje.

Kada govorimo o opštem prikupljanju informacija, moramo da napomenemo da pored adekvatnih informacija u kojima je opisan sam postupak lečenja, postoji i veliki broj informacija koje se mogu okarakterisati kao zbunjuće, ali i netačne. Upravo zbog ovih drugih, često dolazi do nerazumevanja i nedostatka poverenja u lekara i u medicinski tim koji sprovodi postupak. Neretko je lekar u situaciji, da pacijentu koji dođe sa već spremnom dijagnozom i postupkom lečenja, pokušava da objasni da izabrane metode možda ne predstavljaju najbolji izbor lečenja u njihovom slučaju. Kod lečenja neplodnosti, postoji veći broj faktora koji ne smo da utiču na pojavu neplodnosti, već neposredno i diktiraju određeni način lečenja. Kada se uzme u obzir i anamneza samog pacijenta, lična i porodična, lekar treba da dosnese odluku o individualnom načinu lečenja. Kako težimo za isticanjem individualnosti u svakodnevnom životu, tako treba i da težimo individualnosti kod načina lečenja. Ovo se naročito odnosi na upotrebu informacija sa foruma u kojima pacijentkinje opisuju lečenje, količinu lekova koje su dobile, reakciju organizma, veličinu folikula i na kraju ishod samog postupka. Čitanje iskustava pacijentkinja u toku lečenja steriliteta može da bude korisno u smislu društvene podrške. “On lajn” podrška žena koje su u postupku vantelesne oplodnje je od izuzetnog značaja ženama pri samom kraju postupka, i u periodu koji se označava kao najstresniji deo postupka, a to je čekanje ishoda vantelesne oplodnje. Aktivnost u ovom periodu postupka možemo pripisati traženju emocionalne podrške među ženama koje su prošle ili koje prolaze lečenje. Koliko je dobra emotivna podrška koju žene daju jedna drugoj u istrajavanju u postupku i kod pozitivnog stava, čitanje loših iskustava unazađuje. Čitanje o uzastopnim, neuspelim pokušajima vantelesne oplodnje, o finansijskim problemima, o nuspojavama lečenja može biti i uvod u depresiju, asocijativno ponašanje, nepoverenje i sl. Najčešći strah koji se javlja kod pacijentkinja, direktno je uzrokovan onome što su na forumima pročitale o sindromu hiperstimulacije. Kada se javi strah koji je utemeljen na tuđem iskustvu lekaru je veoma tekško da razuveri pacijenta po pitanju upotrebe lekove ili da objasni da svaki organizam na terapiju reaguje individualno. Da nije tako, istovetno vođeni postupci, istom količinom lekova uvek bi rezultirali uspehom ili neuspehom.

Negativne strane ove vrste ovog “on lajn” lečenja jesu to što se često medicinske informacije i saveti razmenjuju na portalima i forumima čiji moderatori nisu lekari. U plasiranju medicinskih informacija od strane nemedicnskog osoblja može doći do toga da se pacijenti pridržavaju saveta koji su utemeljeni na pogrešnim ili nekompletnim informacijama. Korisnici često nisu svesni nepouzdanosti izvora informacija i dobijaju lažni osećaj sigurnosti. Ono što je bitno, jeste da se medicinska prepiska obavlja pod kontrolom moderatora koji je lekar, sa iskustvom u relevantnoj grani medicine. Ono što je još važnije jeste da lekar koji vodi postupak vantelesne oplodnje uspostavi kvalitetan odnos sa pacijentom, da mu pruži sve informacije koje su neophodne, da priča sa pacijentom i da pruži adekvatnu podršku.

Još jedan aspekt, na koji treba da obratimo pažnju, jeste i traženje drugog mišljenja po pitanju već postavljene dijagnoze. Pacijenti često traže potvrdu onoga što im je rekao lekar, objavljujući svoje nalaze po forumima ili šaljući elektronske poruke. Moramo da napomenemo da se odluka o lečenju ne donosi samo na osnovu pregleda medicinske dokumetacije već i na osnovu neposrednog pregleda koristeći različite dijagnostičke metode. U tom smislu veoma je neodgovorno prema pacijentu davanje terapije i saveta na ovaj virtuelni način. Jedno je kada pacijent sa svojim lekarom komunicira na ovaj način, a sasvim je drugo ukoliko, a može biti veoma opasno, kada pacijent traži savet od lekara koji ga nikada nije video, i kada npr. Dobijenu terapiju na ovaj način i primeni. Najbolji savet koji može da se da je da se poseti lekar i da se otvoreno porazgovara.

U neposrednoj, živoj komunikaciji stoji rešenje svih nedoumica vezanih za lečenje. Treba da zapamtimo da par sam bira lekara kome će se obratiti u cilju lečenja steriliteta. Pored lekara, na raspolaganju je ceo medicinski tim i treba da se izgradi nivo poverenja. Internet je danas postao svakodnevica, i treba ići u korak sa vremenom. Čovek je društveno biće, ali treba napraviti razliku između “žive” komunikacije i traženja rešenja na stvarne probleme u virtuelnom svetu.

Komentari:

Blog